Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

  • przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych,
  • produkcję tkanin,
  • produkcję dzianin metrażowych,
  • produkcję włóknin,
  • produkcję pozostałych tekstylnych wyrobów technicznych i przemysłowych,
  • wykończanie wyrobów tekstylnych i odzieży,
  • produkcję pozostałych gotowych wyrobów tekstylnych (np. bielizny pościelowej, koców, dywanów, wyrobów powroźniczych, olinowania itp.), z wyłączeniem odzieży.

Dział ten nie obejmuje:

  • uprawy roślin włóknistych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 01,
  • produkcji odzieży, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 14,
  • produkcji włókien chemicznych, sklasyfikowanej w 20.60.Z.

Uwaga: W przypadku, gdy przędza lub tkanina stanowi mieszaninę dwóch lub więcej surowców włókienniczych, należy je klasyfikować tak, jakby składały się całkowicie z tego surowca, który masą przeważa nad dowolnym, pojedynczym surowcem włókienniczym. Natomiast, jeżeli żaden surowiec nie przeważa masą, wtedy wyrób należy klasyfikować tak, jakby całkowicie składał się z tego surowca włókienniczego, który znajduje się na ostatniej pozycji w porządku wymieniania rozpatrywanych surowców.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 8 169 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 3,4% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20097 059
31 marca 20107 348
30 czerwca 20107 537
30 września 20107 695
31 grudnia 20107 833
31 marca 20117 820
30 czerwca 20117 799
30 września 20117 754
31 grudnia 20117 680
31 marca 20127 684
30 czerwca 20127 727
30 września 20127 784
31 grudnia 20127 793
31 marca 20137 792
30 czerwca 20137 902
30 września 20138 018
31 grudnia 20138 001
31 marca 20148 066
30 czerwca 20148 169
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa łódzkie (20,6% ogółu), śląskie (13,7% ogółu) oraz mazowieckie (13,3% ogółu).

łódzkie1 68320,6%
śląskie1 11913,7%
mazowieckie1 08513,3%
wielkopolskie82310,1%
małopolskie6728,2%
dolnośląskie4715,8%
kujawsko-pomorskie3834,7%
pomorskie3704,5%
lubelskie2463,0%
podkarpackie2453,0%
zachodniopomorskie2423,0%
świętokrzyskie1852,3%
lubuskie1752,1%
warmińsko-mazurskie1712,1%
podlaskie1521,9%
opolskie1471,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (79,1% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (10,1% podmiotów) oraz spółki cywilne (7,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza6 46579,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością82510,1%
spółki cywilne6397,8%
spółki jawne1071,3%
spółki akcyjne500,6%
spółki komandytowe420,5%
spółdzielnie300,4%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych50,1%
spółki komandytowo-akcyjne40,0%
przedsiębiorstwa państwowe10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (92,6% podmiotów), własność zagraniczna (3,1% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych7 56292,6%
własność zagraniczna2543,1%
własność prywatna krajowa pozostała1942,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych480,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej410,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej260,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej260,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej60,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,0%
własność skarbu państwa20,0%
pozostałe70,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (90,1% podmiotów) i od 10 do 49 (7,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych7 35990,1%
od 10 do 49 zatrudnionych5897,2%
od 50 do 249 zatrudnionych1882,3%
powyżej 250 zatrudnionych330,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 4 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych (3,8 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja wyrobów tekstylnych (PKD 13)3 624 899 728,331 869 784 233,885 196 731 150,58271 526 234,067,514,55,248,4
Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych (PKD 13.9)2 486 169 557,951 271 665 597,213 787 073 144,02153 405 357,556,212,14,148,9
Produkcja tkanin (PKD 13.2)673 759 635,71377 338 770,68818 218 820,8086 334 902,9312,822,910,644,0
Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych (PKD 13.1)311 085 179,47138 194 975,99386 320 059,0221 579 746,126,915,65,655,6
Wykończanie wyrobów włókienniczych (PKD 13.3)153 885 355,2082 584 890,00205 119 126,7410 206 227,466,612,45,046,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 79 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to EURO-COMFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (493,8 mln zł), SENI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (445,3 mln zł) oraz SUN GARDEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (429,5 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
EURO-COMFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ153 895 518,2729 696 259,56493 794 716,6312 886 989,938,443,42,680,7
SENI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ190 882 975,7785 836 490,32445 258 624,3712 285 077,526,414,32,855,0
SUN GARDEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)167 262 964,4383 782 652,50429 506 467,4022 792 839,5913,627,25,349,9
AUTOLIV POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ222 830 733,90154 203 647,90395 427 666,4927 517 591,7312,417,87,030,8
GST AUTOMOTIVE SAFETY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ98 635 800,0023 788 900,00268 290 200,003 123 900,183,213,11,275,9
EAST WEST SPINNING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ140 855 254,8973 726 325,40233 312 265,9218 038 351,9012,824,57,747,7
HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA139 123 000,196 625 600,00202 397 700,003 756 200,002,756,71,995,2
Grupa Kapitałowa HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA145 250 500,2217 725 200,00200 878 700,0013 439 700,009,375,86,787,8
ANDROPOL - SPÓŁKA AKCYJNA79 129 034,8856 415 212,73141 320 163,9057 533 387,4872,7102,040,728,7
Grupa Kapitałowa ANDROPOL - SPÓŁKA AKCYJNA76 481 212,0154 594 793,49133 962 459,62371 747,890,50,70,328,6
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE VISSCHER-CARAVELLE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ66 808 138,2821 706 077,09117 846 625,846 831 206,3010,231,55,867,5
AUNDE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ58 140 935,9543 650 269,4394 384 773,7414 429 337,8224,833,115,324,9
MIRANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ76 459 734,0616 707 726,5091 795 551,313 417 007,074,520,53,778,2
MARKISOL INTERNATIONAL LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 276 305,2612 886 890,8188 426 120,867 937 297,5727,161,69,056,0
Grupa Kapitałowa NOVITA SPÓŁKA AKCYJNA87 347 000,0065 406 000,0086 556 000,302 080,000,00,00,025,1
POLONTEX SPÓŁKA AKCYJNA77 339 656,0763 213 802,9684 406 004,051 308 583,931,72,11,618,3
WOJTECZEK LESZEK P.P.H.U. "WTÓRPOL" ZPCHR44 459 369,6631 484 092,3184 187 849,3117 947 591,3840,457,021,329,2
LITWIN STANISŁAW "LITEX" ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWY79 986 919,0022 268 521,7780 310 505,684 158 400,355,218,75,272,2
Grupa Kapitałowa FABRYKA FIRANEK I KORONEK "HAFT" SPÓŁKA AKCYJNA85 723 322,8132 410 646,0172 162 372,92-3 741 718,92-4,4-11,5-5,262,2
FABRYKA DYWANÓW "AGNELLA" SPÓŁKA AKCYJNA159 225 487,42118 444 203,4471 145 802,2325 342 532,0315,921,435,625,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.