Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

  • produkcję każdego rodzaju odzieży, zarówno konfekcyjnej, jak i szytej "na miarę", ze skóry, tkanin, dzianin itp., np.: odzież wierzchnia i bielizna damska, męska i dziecięca; odzież robocza, codzienna i wyjściowa itp.,
  • produkcję dodatków do odzieży,
  • produkcję wyrobów futrzarskich.

Dział ten nie wyróżnia odzieży dla dorosłych i dla dzieci, oraz odzieży nowoczesnej i tradycyjnej. 

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 26 653 aktywne podmioty działające w tej branży, o 1,0% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200932 674
31 marca 201032 355
30 czerwca 201032 213
30 września 201032 345
31 grudnia 201032 172
31 marca 201131 577
30 czerwca 201129 899
30 września 201129 541
31 grudnia 201128 950
31 marca 201228 219
30 czerwca 201227 857
30 września 201227 856
31 grudnia 201227 700
31 marca 201327 258
30 czerwca 201326 933
30 września 201327 162
31 grudnia 201326 906
31 marca 201426 762
30 czerwca 201426 653
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa łódzkie (23,5% ogółu), mazowieckie (15,8% ogółu) oraz wielkopolskie (11,0% ogółu).

łódzkie6 25823,5%
mazowieckie4 20215,8%
wielkopolskie2 93011,0%
śląskie2 68810,1%
małopolskie2 1177,9%
dolnośląskie1 4645,5%
kujawsko-pomorskie1 0363,9%
pomorskie9323,5%
lubelskie8523,2%
podkarpackie8483,2%
zachodniopomorskie8203,1%
świętokrzyskie6082,3%
warmińsko-mazurskie5061,9%
lubuskie4931,8%
podlaskie4851,8%
opolskie4141,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (83,5% podmiotów), spółki cywilne (9,7% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (5,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza22 24583,5%
spółki cywilne2 5949,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 4385,4%
spółki jawne2010,8%
spółdzielnie800,3%
spółki akcyjne430,2%
spółki komandytowe390,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych50,0%
spółki komandytowo-akcyjne30,0%
przedstawicielstwa zagraniczne30,0%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (95,5% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,2% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych25 46395,5%
własność prywatna krajowa pozostała5742,2%
własność zagraniczna3621,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej940,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych760,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej360,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej280,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych60,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,0%
własność państwowych osób prawnych40,0%
pozostałe60,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (89,3% podmiotów) i od 10 do 49 (8,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych23 79789,3%
od 10 do 49 zatrudnionych2 3368,8%
od 50 do 249 zatrudnionych4831,8%
powyżej 250 zatrudnionych370,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich (834,3 mln zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja odzieży (PKD 14)929 021 086,36493 866 632,601 253 520 521,4362 121 238,956,712,65,046,8
Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich (PKD 14.1)553 895 498,41327 950 645,88834 269 696,3642 195 665,917,612,95,140,8
Produkcja odzieży dzianej (PKD 14.3)375 125 587,95165 915 986,72419 250 825,0719 925 573,045,312,04,855,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 32 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa FERAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (333,7 mln zł), LEVI STRAUSS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (312,4 mln zł) oraz FERAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (271,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa FERAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ268 569 186,80111 991 736,26333 650 800,3019 869 300,587,417,76,058,3
LEVI STRAUSS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)163 142 500,00106 975 100,00312 403 300,0027 589 700,3816,925,88,834,4
FERAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ219 093 976,8696 764 578,95271 329 818,5216 521 697,047,517,16,155,8
WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ83 477 337,5240 008 644,4388 277 030,973 307 461,234,08,33,852,1
NFM PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 844 968,606 774 293,5458 936 029,97-1 840 585,96-4,1-27,2-3,184,9
FILATI MIROSŁAW KUBIAK SPÓŁKA JAWNA37 985 385,8219 819 689,0750 362 466,9011 743 555,6530,959,323,347,8
Grupa Kapitałowa ARLEN SPÓŁKA AKCYJNA34 423 625,4110 664 962,2339 770 145,79-4 560 135,75-13,3-42,8-11,569,0
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE "KEGEL-BŁAŻUSIAK"30 252 601,8823 920 689,2437 871 402,482 404 403,008,010,16,420,9
ARLEN SPÓŁKA AKCYJNA37 543 639,5718 476 128,6636 943 722,49-3 346 735,63-8,9-18,1-9,150,8
KASTOR SPÓŁKA AKCYJNA23 174 944,6016 983 884,7835 687 610,52212 840,290,91,30,626,7
ZENIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 246 276,769 220 732,1232 641 748,001 839 750,664,220,05,679,2
WARMIA SPÓŁKA AKCYJNA18 651 253,8910 720 887,1629 923 572,41-1 396 658,48-7,5-13,0-4,742,5
BOND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 290 922,308 527 963,0721 897 041,73407 468,193,34,81,930,6
LUBINEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)9 224 785,525 463 824,4821 891 699,29-332 882,19-3,6-6,1-1,540,8
TEAMDRESS DRAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ10 131 811,783 485 473,5821 082 658,82113 913,291,13,30,565,6
VCO SPÓŁKA AKCYJNA11 205 840,096 398 181,0020 815 049,27-1 825 357,23-16,3-28,5-8,842,9
ZAKŁADY ODZIEŻOWE "VIPO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 677 495,598 303 998,3617 674 220,742 147 259,1118,425,912,228,9
ZAKŁAD PRZEMYSŁU ODZIEŻOWEGO "CORA-TEX" SPÓŁKA AKCYJNA4 235 213,99-836 264,2517 019 408,0093 311,552,2-11,20,6100,0
WEGA SPÓŁKA AKCYJNA10 526 851,123 799 532,8815 209 112,42777 454,897,420,55,163,9
ZAKŁADY PRZEMYSŁU ODZIEŻOWEGO "NOWA RUDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ5 006 654,131 501 413,8815 060 627,22145 248,902,99,71,070,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.