Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

  • produkcję mebli i wyrobów pokrewnych, z dowolnego materiału, z wyłączeniem kamienia, betonu i ceramiki.

Procesy stosowane w produkcji mebli są standardowymi metodami polegającymi na formowaniu materiału i zmontowaniu elementów, włączając cięcie, formowanie i laminowanie. Zaprojektowanie wyrobu, ze względu na estetyczne i funkcjonalne właściwości, jest ważnym aspektem procesu produkcyjnego.

Niektóre procesy wykorzystywane w produkcji mebli są podobne do procesów, które są stosowane w innych działach przetwórstwa przemysłowego.

Na przykład: cięcie i montaż występują podczas produkcji więźby drewnianej, której produkcja jest sklasyfikowana w odpowiednich podklasach działu 16 Produkcja wyrobów z drewna oraz z korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania. Jednakże wiele procesów odróżnia produkcję mebli z drewna od produkcji wyrobów z drewna.

Podobnie, podczas produkcji mebli metalowych stosowane są techniki, które są również stosowane w produkcji wyrobów z kształtowników, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń.

Proces formowania mebli z tworzyw sztucznych jest podobny do formowania innych wyrobów z tworzyw sztucznych. Jednak produkcja mebli z tworzyw sztucznych wykazuje tendencję stawania się działalnością wyspecjalizowaną.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 24 002 aktywne podmioty działające w tej branży, o 1,6% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200923 539
31 marca 201023 777
30 czerwca 201024 144
30 września 201024 495
31 grudnia 201024 840
31 marca 201124 720
30 czerwca 201124 495
30 września 201124 357
31 grudnia 201124 157
31 marca 201223 836
30 czerwca 201223 842
30 września 201223 810
31 grudnia 201223 791
31 marca 201323 483
30 czerwca 201323 628
30 września 201323 660
31 grudnia 201323 625
31 marca 201423 681
30 czerwca 201424 002
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa wielkopolskie (14,8% ogółu), mazowieckie (13,4% ogółu) oraz małopolskie (11,5% ogółu).

wielkopolskie3 54814,8%
mazowieckie3 22313,4%
małopolskie2 76711,5%
śląskie2 0528,5%
łódzkie1 7657,4%
pomorskie1 5246,3%
dolnośląskie1 3825,8%
podkarpackie1 3315,5%
kujawsko-pomorskie1 1744,9%
warmińsko-mazurskie1 0234,3%
zachodniopomorskie8273,4%
lubelskie8213,4%
podlaskie8173,4%
opolskie6932,9%
lubuskie5522,3%
świętokrzyskie5032,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (83,4% podmiotów), spółki cywilne (8,9% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (6,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza20 02083,4%
spółki cywilne2 1378,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 4656,1%
spółki jawne2301,0%
spółki komandytowe660,3%
spółki akcyjne370,2%
spółdzielnie320,1%
spółki komandytowo-akcyjne90,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych30,0%
przedsiębiorstwa państwowe10,0%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (96,2% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,7% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych23 07896,2%
własność prywatna krajowa pozostała3971,7%
własność zagraniczna2681,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej810,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych760,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej470,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej440,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,0%
własność państwowych osób prawnych20,0%
pozostałe30,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (92,2% podmiotów) i od 10 do 49 (6,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych22 13892,2%
od 10 do 49 zatrudnionych1 4426,0%
od 50 do 249 zatrudnionych3311,4%
powyżej 250 zatrudnionych910,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja mebli (PKD 31)10 738 066 509,125 845 725 705,4014 149 980 178,49856 092 631,078,014,66,145,6
Produkcja mebli (PKD 31.0)10 738 066 509,125 845 725 705,4014 149 980 178,49856 092 631,078,014,66,145,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 136 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to SWEDWOOD POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3,4 mld zł), Grupa Kapitałowa BLACK RED WHITE SPÓŁKA AKCYJNA (1,8 mld zł) oraz BLACK RED WHITE SPÓŁKA AKCYJNA (1,1 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
SWEDWOOD POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)2 029 831 491,03623 427 575,693 375 542 589,89190 807 879,179,430,65,769,3
Grupa Kapitałowa BLACK RED WHITE SPÓŁKA AKCYJNA2 924 003 000,201 802 819 000,001 785 955 000,0043 363 000,001,52,42,438,3
BLACK RED WHITE SPÓŁKA AKCYJNA1 915 464 030,111 219 487 106,031 145 116 381,50103 727 562,855,48,59,136,3
Grupa Kapitałowa NOWY STYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ493 376 994,23200 420 894,29533 094 865,5018 824 382,843,89,43,559,4
Grupa Kapitałowa FABRYKI MEBLI "FORTE" SPÓŁKA AKCYJNA467 372 000,00307 786 000,00463 861 000,0029 319 000,246,39,56,334,2
FABRYKI MEBLI "FORTE" SPÓŁKA AKCYJNA470 137 000,22318 824 000,00434 430 000,0034 325 000,007,310,87,932,2
NOWY STYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ481 254 374,03258 017 642,74413 815 382,5925 866 160,145,410,06,346,4
Grupa Kapitałowa SZYNAKA - MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ159 110 206,4436 393 500,80365 470 930,797 674 644,704,821,12,177,1
SZYNAKA - MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ145 156 030,6740 301 536,94344 315 983,334 728 602,503,311,71,472,2
BRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ654 046 278,17605 212 678,25337 767 757,7832 368 307,145,05,49,67,5
HILDING ANDERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ172 634 741,39105 799 106,47311 976 760,9911 052 970,316,410,53,538,7
FABRYKA MEBLI "BODZIO" BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA JAWNA257 412 471,41244 653 650,92246 026 163,6131 401 376,8712,212,812,85,0
JOBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ73 185 203,9536 521 335,18243 166 546,0022 748 006,9831,162,39,450,1
SITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ98 963 756,5151 254 431,03233 396 604,699 609 447,159,718,84,148,2
DENDRO POLAND LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ176 833 000,0053 343 000,00220 635 000,0015 775 000,258,929,67,269,8
PROFIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ130 102 659,2786 913 270,13214 240 867,5313 121 010,7210,115,16,133,2
EUROPOL MEBLE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)77 518 267,5853 860 994,10196 728 155,087 293 432,349,413,53,730,5
H.M.HELVETIA MEBLE WIERUSZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)77 207 781,0831 610 106,94186 553 590,072 252 868,752,97,11,259,1
ZAKŁADY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PRAWDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ117 974 000,0042 948 000,00163 732 000,2213 908 000,0011,832,48,563,6
GRUPA G-3 SPÓŁKA JAWNA GRZEGORZ, PIOTR, RADOSŁAW GUGAŁA66 000 243,7329 920 912,18154 759 567,5929 317 091,0444,498,018,954,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.