Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

  • produkcję wyrobów z drewna, takich jak: wyroby tartaczne, sklejka, fornir, opakowania drewniane, pokrycia podłogowe z drewna i korka, inne wyroby stolarskie i ciesielskie przeznaczone dla budownictwa oraz drewniane budynki prefabrykowane.

Produkcja wyrobów z drewna obejmuje następujące operacje: piłowanie, heblowanie, obróbkę mechaniczną, laminowanie i łączenie (klejenie) drewna, które może być następnie pocięte lub obrobione za pomocą tokarki lub innych narzędzi służących do obróbki drewna.

Drewno konstrukcyjne lub pozostałe formy drewna przetworzonego mogą być wstępnie oheblowane lub wygładzone i zmontowane w wyrób końcowy, np. opakowania drewniane.

W ramach niniejszego działu jednostki sklasyfikowane są przede wszystkim w oparciu o specyfikę produkowanych wyrobów, z wyłączeniem tartaków oraz jednostek zajmujących się konserwacją drewna.

Dział ten nie obejmuje:

  • produkcji mebli, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 31.0,
  • montażu drewnianego wyposażenia itp., sklasyfikowanego w 43.32.Z, 43.33.Z, 43.39.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 31 411 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,1% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200932 641
31 marca 201032 753
30 czerwca 201033 304
30 września 201033 598
31 grudnia 201033 610
31 marca 201133 512
30 czerwca 201133 071
30 września 201132 736
31 grudnia 201132 101
31 marca 201231 642
30 czerwca 201231 822
30 września 201231 702
31 grudnia 201231 339
31 marca 201331 130
30 czerwca 201331 453
30 września 201331 542
31 grudnia 201331 123
31 marca 201431 079
30 czerwca 201431 411
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa małopolskie (13,7% ogółu), wielkopolskie (10,1% ogółu) oraz mazowieckie (9,3% ogółu).

małopolskie4 31513,7%
wielkopolskie3 17610,1%
mazowieckie2 9109,3%
śląskie2 8859,2%
podkarpackie2 6038,3%
dolnośląskie2 0596,6%
pomorskie1 7735,6%
lubelskie1 7635,6%
zachodniopomorskie1 4854,7%
świętokrzyskie1 4794,7%
łódzkie1 3824,4%
kujawsko-pomorskie1 2914,1%
warmińsko-mazurskie1 2383,9%
podlaskie1 1833,8%
lubuskie1 0003,2%
opolskie8692,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (81,3% podmiotów), spółki cywilne (8,9% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (8,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza25 54681,3%
spółki cywilne2 7958,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2 5248,0%
spółki jawne3411,1%
spółki komandytowe740,2%
spółki akcyjne710,2%
spółdzielnie340,1%
spółki komandytowo-akcyjne140,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych80,0%
samorząd gospodarczy i zawodowy20,0%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (94,9% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,4% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych29 80394,9%
własność prywatna krajowa pozostała7482,4%
własność zagraniczna3941,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej1430,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1410,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej770,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej770,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej90,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych40,0%
własność skarbu państwa40,0%
pozostałe110,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (92,5% podmiotów) i od 10 do 49 (6,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych29 04692,5%
od 10 do 49 zatrudnionych1 9766,3%
od 50 do 249 zatrudnionych3391,1%
powyżej 250 zatrudnionych500,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (11,5 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16)13 571 359 769,657 278 759 824,4713 195 184 061,11440 627 146,163,36,13,346,4
Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.2)12 435 958 620,586 545 929 389,8411 485 632 118,39377 570 442,083,05,83,347,4
Produkcja wyrobów tartacznych (PKD 16.1)1 135 401 149,07732 830 434,631 709 551 942,7263 056 704,085,68,63,735,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 103 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa KRONOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,8 mld zł), KRONOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,8 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa PFLEIDERER GRAJEWO SPÓŁKA AKCYJNA (1,4 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa KRONOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)1 623 486 000,001 431 441 000,181 849 961 000,00129 834 000,008,09,17,011,8
KRONOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)1 295 203 000,221 111 083 000,001 842 470 000,00101 154 000,007,89,15,514,2
Grupa Kapitałowa PFLEIDERER GRAJEWO SPÓŁKA AKCYJNA1 852 471 000,00496 174 000,001 390 388 000,32-30 431 000,00-1,6-6,1-2,273,2
KRONOSPAN SZCZECINEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)1 864 086 194,651 004 934 328,441 259 977 631,1516 806 091,160,91,71,346,1
KRONOSPAN MIELEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)876 788 414,61362 189 685,55871 281 508,8088 422 845,2010,124,410,258,7
Grupa Kapitałowa MEBLE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA481 701 440,45-1 461 538,42650 231 283,05572 268,100,1-39,20,1100,0
PFLEIDERER GRAJEWO SPÓŁKA AKCYJNA1 480 137 000,00484 811 000,26616 183 000,001 294 000,000,10,30,267,3
NB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ462 289 600,37357 849 900,00570 921 600,0026 914 600,005,87,54,722,6
Grupa Kapitałowa CLASSEN-POL SPÓŁKA AKCYJNA279 322 000,0074 028 000,00483 556 000,00-14 584 999,77-5,2-19,7-3,073,5
PFLEIDERER PROSPAN SPÓŁKA AKCYJNA523 279 000,00447 210 000,18389 977 000,0017 818 000,003,44,04,614,5
STEICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ407 925 152,95251 907 855,67322 753 813,646 671 641,981,62,72,138,3
KRONOSPAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)354 460 571,1247 634 127,36320 530 049,2827 905 972,797,958,68,786,6
BARLINEK INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ575 127 000,27368 727 000,00317 813 000,00-11 823 000,00-2,1-3,2-3,735,9
HOMANIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA382 291 185,21101 874 995,50305 009 968,3933 599 030,838,833,011,073,4
Grupa Kapitałowa PORTA KMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA299 493 452,91253 824 070,38294 081 546,9628 714 013,269,611,39,815,3
RATIONEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ155 992 300,34120 534 600,00292 285 400,007 214 200,004,66,02,522,7
PORTA KMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA309 038 352,71271 272 357,42278 591 321,6530 437 832,679,911,210,912,2
ELPOLOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ32 201 221,627 339 177,78234 034 115,82526 677,781,67,20,277,2
PFLEIDERER MDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ405 243 000,008 568 000,27230 400 000,00-11 159 000,00-2,8-130,2-4,897,9
CLASSEN-POL SPÓŁKA AKCYJNA162 581 000,2376 319 000,00215 454 000,00-9 339 000,00-5,7-12,2-4,353,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.