Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (81,3% podmiotów), spółki cywilne (8,9% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (8,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza25 54681,3%
spółki cywilne2 7958,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2 5248,0%
spółki jawne3411,1%
spółki komandytowe740,2%
spółki akcyjne710,2%
spółdzielnie340,1%
spółki komandytowo-akcyjne140,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych80,0%
samorząd gospodarczy i zawodowy20,0%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki cywilne
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki jawne
spółki komandytowe
spółki akcyjne
spółdzielnie
spółki komandytowo-akcyjne
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
samorząd gospodarczy i zawodowy
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (64,1% największych podmiotów), spółki akcyjne (17,5% największych podmiotów) oraz spółki jawne (5,8% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością6664,1%
spółki akcyjne1817,5%
spółki jawne65,8%
indywidualna działalność gospodarcza54,9%
spółki komandytowo-akcyjne21,9%
spółki komandytowe21,9%
przedsiębiorstwa państwowe11,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.