Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 21 623 aktywne podmioty działające w tej branży, o 0,4% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200923 256
31 marca 201023 114
30 czerwca 201023 413
30 września 201023 565
31 grudnia 201023 568
31 marca 201123 406
30 czerwca 201122 938
30 września 201122 710
31 grudnia 201122 272
31 marca 201221 908
30 czerwca 201222 018
30 września 201221 917
31 grudnia 201221 646
31 marca 201321 464
30 czerwca 201321 707
30 września 201321 798
31 grudnia 201321 521
31 marca 201421 431
30 czerwca 201421 623
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa małopolskie (15,8% ogółu), wielkopolskie (10,9% ogółu) oraz śląskie (9,8% ogółu).

małopolskie3 41315,8%
wielkopolskie2 35310,9%
śląskie2 1289,8%
mazowieckie1 9108,8%
podkarpackie1 7017,9%
dolnośląskie1 4606,8%
pomorskie1 3136,1%
zachodniopomorskie1 0434,8%
lubelskie1 0184,7%
łódzkie9654,5%
kujawsko-pomorskie8433,9%
podlaskie7263,4%
warmińsko-mazurskie7193,3%
świętokrzyskie6933,2%
lubuskie6783,1%
opolskie6603,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (81,9% podmiotów), spółki cywilne (8,7% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza17 70381,9%
spółki cywilne1 8828,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 6827,8%
spółki jawne2201,0%
spółki akcyjne500,2%
spółki komandytowe460,2%
spółdzielnie230,1%
spółki komandytowo-akcyjne110,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych60,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (94,9% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,2% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych20 52294,9%
własność prywatna krajowa pozostała4842,2%
własność zagraniczna2861,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej1080,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1020,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej560,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej520,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych20,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej20,0%
pozostałe40,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (93,1% podmiotów) i od 10 do 49 (5,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych20 12493,1%
od 10 do 49 zatrudnionych1 2435,7%
od 50 do 249 zatrudnionych2171,0%
powyżej 250 zatrudnionych390,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 5 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Dwie podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (7,1 mld zł) oraz produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (3,0 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.2)12 435 958 620,586 545 929 389,8411 485 632 118,39377 570 442,083,05,83,347,4
Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (PKD 16.21)8 654 778 408,034 202 963 311,627 090 242 535,42259 303 280,973,06,23,751,4
Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 16.23)2 588 482 723,041 655 322 382,043 019 553 352,3296 762 211,093,75,93,236,1
Produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24)238 890 430,5698 498 330,57510 120 114,4514 727 353,646,215,02,958,8
Produkcja gotowych parkietów podłogowych (PKD 16.22)664 900 804,59435 526 130,71447 715 689,42-13 285 002,61-2,0-3,1-3,034,5
Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.29)288 906 254,36153 619 234,90418 000 426,7820 062 598,996,913,14,846,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 81 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa KRONOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,8 mld zł), KRONOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,8 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa PFLEIDERER GRAJEWO SPÓŁKA AKCYJNA (1,4 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa KRONOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)1 623 486 000,001 431 441 000,181 849 961 000,00129 834 000,008,09,17,011,8
KRONOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)1 295 203 000,221 111 083 000,001 842 470 000,00101 154 000,007,89,15,514,2
Grupa Kapitałowa PFLEIDERER GRAJEWO SPÓŁKA AKCYJNA1 852 471 000,00496 174 000,001 390 388 000,32-30 431 000,00-1,6-6,1-2,273,2
KRONOSPAN SZCZECINEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)1 864 086 194,651 004 934 328,441 259 977 631,1516 806 091,160,91,71,346,1
KRONOSPAN MIELEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)876 788 414,61362 189 685,55871 281 508,8088 422 845,2010,124,410,258,7
PFLEIDERER GRAJEWO SPÓŁKA AKCYJNA1 480 137 000,00484 811 000,26616 183 000,001 294 000,000,10,30,267,3
NB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ462 289 600,37357 849 900,00570 921 600,0026 914 600,005,87,54,722,6
Grupa Kapitałowa CLASSEN-POL SPÓŁKA AKCYJNA279 322 000,0074 028 000,00483 556 000,00-14 584 999,77-5,2-19,7-3,073,5
PFLEIDERER PROSPAN SPÓŁKA AKCYJNA523 279 000,00447 210 000,18389 977 000,0017 818 000,003,44,04,614,5
STEICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ407 925 152,95251 907 855,67322 753 813,646 671 641,981,62,72,138,3
KRONOSPAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)354 460 571,1247 634 127,36320 530 049,2827 905 972,797,958,68,786,6
BARLINEK INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ575 127 000,27368 727 000,00317 813 000,00-11 823 000,00-2,1-3,2-3,735,9
HOMANIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA382 291 185,21101 874 995,50305 009 968,3933 599 030,838,833,011,073,4
RATIONEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ155 992 300,34120 534 600,00292 285 400,007 214 200,004,66,02,522,7
PFLEIDERER MDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ405 243 000,008 568 000,27230 400 000,00-11 159 000,00-2,8-130,2-4,897,9
CLASSEN-POL SPÓŁKA AKCYJNA162 581 000,2376 319 000,00215 454 000,00-9 339 000,00-5,7-12,2-4,353,1
VELFAC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ110 034 000,0039 008 000,00177 586 000,002 480 000,142,36,41,464,6
ANDREWEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ151 465 341,7573 982 772,96150 529 644,25814 793,450,51,10,551,2
D.R.E. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ109 879 719,2996 868 785,68140 703 501,4216 227 912,0714,816,811,511,8
POL-SKONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ109 165 302,8379 957 916,25137 665 644,279 425 668,828,611,86,926,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.