Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (94,9% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,4% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych29 80394,9%
własność prywatna krajowa pozostała7482,4%
własność zagraniczna3941,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej1430,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1410,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej770,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej770,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej90,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych40,0%
własność skarbu państwa40,0%
pozostałe110,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność skarbu państwa
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (34,0% największych podmiotów), własność zagraniczna (27,2% największych podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (12,6% największych podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych3534,0%
własność zagraniczna2827,2%
własność prywatna krajowa pozostała1312,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych87,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej54,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej43,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej32,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej32,9%
własność państwowych osób prawnych11,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność zagraniczna (46,3% sumy kapitałów własnych), własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (15,9% sumy kapitałów własnych) oraz własność prywatna krajowa pozostała (13,9% sumy kapitałów własnych).

własność zagraniczna3 279 464 781,67 zł46,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1 124 167 518,94 zł15,9%
własność prywatna krajowa pozostała985 026 470,22 zł13,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej817 553 117,54 zł11,5%
własność krajowych osób fizycznych604 851 911,14 zł8,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych169 317 719,25 zł2,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej72 320 952,92 zł1,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20 432 587,61 zł0,3%
własność państwowych osób prawnych12 856 465,18 zł0,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.