Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 9 788 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,4% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20099 385
31 marca 20109 639
30 czerwca 20109 891
30 września 201010 033
31 grudnia 201010 042
31 marca 201110 106
30 czerwca 201110 133
30 września 201110 026
31 grudnia 20119 829
31 marca 20129 734
30 czerwca 20129 804
30 września 20129 785
31 grudnia 20129 693
31 marca 20139 666
30 czerwca 20139 746
30 września 20139 744
31 grudnia 20139 602
31 marca 20149 648
30 czerwca 20149 788
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (10,2% ogółu), małopolskie (9,2% ogółu) oraz podkarpackie (9,2% ogółu).

mazowieckie1 00010,2%
małopolskie9029,2%
podkarpackie9029,2%
wielkopolskie8238,4%
świętokrzyskie7868,0%
śląskie7577,7%
lubelskie7457,6%
dolnośląskie5996,1%
warmińsko-mazurskie5195,3%
pomorskie4604,7%
podlaskie4574,7%
kujawsko-pomorskie4484,6%
zachodniopomorskie4424,5%
łódzkie4174,3%
lubuskie3223,3%
opolskie2092,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (80,1% podmiotów), spółki cywilne (9,3% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (8,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza7 84380,1%
spółki cywilne9139,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością8428,6%
spółki jawne1211,2%
spółki komandytowe280,3%
spółki akcyjne210,2%
spółdzielnie110,1%
spółki komandytowo-akcyjne30,0%
samorząd gospodarczy i zawodowy20,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,0%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (94,8% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,7% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych9 28194,8%
własność prywatna krajowa pozostała2642,7%
własność zagraniczna1081,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych390,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej350,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej250,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej210,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,0%
własność skarbu państwa30,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych20,0%
pozostałe60,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (91,2% podmiotów) i od 10 do 49 (7,5% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych8 92291,2%
od 10 do 49 zatrudnionych7337,5%
od 50 do 249 zatrudnionych1221,2%
powyżej 250 zatrudnionych110,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja wyrobów tartacznych (PKD 16.1)1 135 401 149,07732 830 434,631 709 551 942,7263 056 704,085,68,63,735,5
Produkcja wyrobów tartacznych (PKD 16.10)1 135 401 149,07732 830 434,631 709 551 942,7263 056 704,085,68,63,735,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 22 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa MEBLE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (650,2 mln zł), Grupa Kapitałowa PORTA KMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (294,1 mln zł) oraz PORTA KMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (278,6 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa MEBLE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA481 701 440,45-1 461 538,42650 231 283,05572 268,100,1-39,20,1100,0
Grupa Kapitałowa PORTA KMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA299 493 452,91253 824 070,38294 081 546,9628 714 013,269,611,39,815,3
PORTA KMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA309 038 352,71271 272 357,42278 591 321,6530 437 832,679,911,210,912,2
ELPOLOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ32 201 221,627 339 177,78234 034 115,82526 677,781,67,20,277,2
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA98 331 000,2447 283 000,00194 440 000,00-1 655 000,00-1,7-3,5-0,951,9
STORA ENSO WOOD PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 338 799,153 154 986,57189 495 017,461 714 599,003,954,40,992,9
MEBLE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA208 778 717,42153 549 044,29149 106 159,6111 778 877,275,67,77,926,5
TARKETT-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ110 527 600,0094 675 900,00110 707 200,183 794 200,003,44,03,414,3
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "COMPLEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)40 867 440,4132 860 961,7157 327 579,04927 674,232,32,81,619,6
POLTAREX POLSKIE DREWNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 565 402,365 513 212,9757 178 466,3265 379,130,51,20,159,4
SYLVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ32 934 259,979 953 093,8555 085 009,341 398 109,754,314,12,569,8
WIESŁAW SZCZEPKOWSKI OMIS SC33 461 850,677 445 717,2345 599 804,824 273 717,3112,857,49,477,8
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "DANKROS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 659 231,6710 497 405,8644 883 437,001 097 238,957,510,52,428,4
NASYCALNIA PODKŁADÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 811 701,126 924 173,6144 519 018,291 112 622,818,116,12,549,9
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "DREWIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ (*)37 548 465,3414 259 860,7741 051 600,693 096 596,448,321,77,562,0
KACZKAN ZAKŁAD PRODUKCJI DRZEWNEJ JÓZEF KACZKAN SPÓŁKA JAWNA26 670 269,088 442 602,1536 363 789,022 210 471,148,326,26,168,3
DREWGÓR S.WALCZAK I S-KA SPÓŁKA JAWNA14 620 166,104 258 628,3931 065 057,88256 519,201,86,00,870,9
URETAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 479 930,8417 883 570,4726 456 945,57899 785,523,55,03,429,8
GREENKETT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 347 700,245 418 100,0025 706 400,00417 600,002,07,71,674,6
NASYCALNIA PODKŁADÓW SPÓŁKA AKCYJNA11 985 348,798 367 923,5425 088 109,54479 691,244,05,71,930,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.