Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

  • produkcję substancji farmaceutycznych podstawowych i wyrobów farmaceutycznych,
  • produkcję leków, włączając preparaty homeopatyczne.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 634 aktywne podmioty działające w tej branży, o 2,4% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009407
31 marca 2010443
30 czerwca 2010464
30 września 2010469
31 grudnia 2010489
31 marca 2011500
30 czerwca 2011531
30 września 2011532
31 grudnia 2011555
31 marca 2012561
30 czerwca 2012581
30 września 2012588
31 grudnia 2012601
31 marca 2013609
30 czerwca 2013619
30 września 2013615
31 grudnia 2013634
31 marca 2014633
30 czerwca 2014634
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (31,7% ogółu), małopolskie (10,3% ogółu) oraz śląskie (10,1% ogółu).

mazowieckie20131,7%
małopolskie6510,3%
śląskie6410,1%
łódzkie609,5%
dolnośląskie426,6%
pomorskie406,3%
wielkopolskie396,2%
lubelskie243,8%
opolskie213,3%
kujawsko-pomorskie182,8%
zachodniopomorskie152,4%
podkarpackie152,4%
świętokrzyskie132,1%
warmińsko-mazurskie111,7%
lubuskie30,5%
podlaskie30,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (45,0% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (32,5% podmiotów) oraz spółki akcyjne (7,9% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością28545,0%
indywidualna działalność gospodarcza20632,5%
spółki akcyjne507,9%
spółki jawne406,3%
spółki cywilne274,3%
spółki komandytowe132,1%
spółdzielnie81,3%
spółki komandytowo-akcyjne40,6%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (67,7% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (11,8% podmiotów) oraz własność zagraniczna (9,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych42967,7%
własność prywatna krajowa pozostała7511,8%
własność zagraniczna609,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej243,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych172,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej111,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej101,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,3%
własność skarbu państwa10,2%
pozostałe20,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (78,4% podmiotów) i od 10 do 49 (10,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych49778,4%
od 10 do 49 zatrudnionych6810,7%
od 50 do 249 zatrudnionych446,9%
powyżej 250 zatrudnionych253,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (10,0 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21)11 917 268 203,948 047 679 807,5510 824 698 115,49944 559 588,767,911,78,732,5
Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.2)9 666 635 367,556 227 406 012,999 990 712 106,27762 523 617,357,912,27,635,6
Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.1)2 250 632 836,391 820 273 794,56833 986 009,22182 035 971,418,110,021,819,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 50 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS SPÓŁKA AKCYJNA (3,5 mld zł), SANOFI-AVENTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,8 mld zł) oraz US PHARMACIASPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (488,2 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS SPÓŁKA AKCYJNA2 096 432 000,261 221 312 000,003 473 584 000,00225 444 000,0010,818,56,541,7
SANOFI-AVENTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 072 630 961,00444 127 171,001 798 050 702,3951 182 905,004,811,52,958,6
US PHARMACIASPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ265 709 426,7569 954 258,11488 161 506,09100 010 033,8237,6143,020,573,7
ICN POLFA RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA875 815 195,30826 057 214,61478 159 801,44115 180 629,4513,213,924,15,7
Grupa Kapitałowa ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ445 517 192,5130 010 002,23402 994 364,921 489 151,040,35,00,493,3
ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ473 135 844,44359 816 720,77394 165 479,9412 870 164,942,73,63,324,0
Grupa Kapitałowa BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA1 581 662 000,001 169 880 000,00378 595 000,37110 726 000,007,09,529,326,0
WARSZAWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SPÓŁKA AKCYJNA473 020 241,84397 762 486,99364 388 004,7944 447 204,939,411,212,215,9
Grupa Kapitałowa WARSZAWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SPÓŁKA AKCYJNA500 810 378,69421 240 106,59362 792 288,2046 122 503,819,211,012,715,9
PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE JELFA SPÓŁKA AKCYJNA417 505 055,87153 007 814,97351 637 299,5064 312 349,6215,442,018,363,4
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ164 284 743,3698 620 679,63284 341 732,0313 910 306,348,514,14,940,0
Grupa Kapitałowa BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ162 916 506,4596 841 054,60271 662 463,2512 577 562,687,713,04,640,6
ANPHARMPRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA (*)274 896 000,00250 383 000,00241 540 500,0020 958 300,277,68,48,78,9
BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA1 562 799 000,001 303 041 000,00240 196 000,00137 135 000,208,810,557,116,6
TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "POLFA" SPÓŁKA AKCYJNA334 045 772,12203 356 275,35214 947 487,42-17 414 832,13-5,2-8,6-8,139,1
Grupa Kapitałowa ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA536 705 682,19446 660 181,85208 577 831,3331 567 037,165,97,115,116,8
FRESENIUS KABI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ205 510 400,0097 928 400,00199 934 700,4219 256 900,009,419,79,652,4
GEDEON RICHTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ277 344 499,46248 056 574,47177 596 238,79-1 121 856,79-0,4-0,5-0,610,6
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK SPÓŁKA AKCYJNA512 283 618,40388 653 032,49177 551 393,002 033 257,280,40,51,224,1
PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ156 949 161,5238 221 500,29176 822 751,897 915 161,365,020,74,575,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.