Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

  • drukowanie książek oraz gazet i pozostałych periodyków, formularzy handlowych, kart z życzeniami i pozostałych materiałów,
  • reprodukcję zapisanych nośników, takich jak: CD, nagrania wideo, oprogramowanie na dyskach lub taśmach, płyty itp.,
  • działalność usługową wspomagającą, taką jak: usługi introligatorskie, fotochemigraficzne i fotoskład.

Działalność usługowa wspomagająca stanowi integralną część działalności poligraficznej, natomiast wyrób (płyta drukarska, oprawiona książka, plik lub dysk informatyczny), będący efektem tej działalności, jest zawsze otrzymywany w wyniku powyższych czynności.

Różnorodne metody stosowane w poligrafii służą do przeniesienia obrazu z płyty, ekranu czy pliku informatycznego na nośnik papierowy, plastikowy, metalowy, na tkaninę lub drewno (litografia, fotochemigrafia, seriografia, fleksografia).

Pomimo, że drukowanie i działalność wydawnicza mogą być wykonywane przez tę samą jednostkę (np. gazeta), to coraz rzadziej te działalności są wykonywane w tym samym miejscu.

Dział ten nie obejmuje:

  • działalności wydawniczej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach Sekcji J.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 17 230 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,0% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200917 058
31 marca 201017 230
30 czerwca 201017 454
30 września 201017 660
31 grudnia 201017 907
31 marca 201117 861
30 czerwca 201117 659
30 września 201117 448
31 grudnia 201117 417
31 marca 201217 343
30 czerwca 201217 272
30 września 201217 258
31 grudnia 201217 383
31 marca 201317 263
30 czerwca 201317 222
30 września 201317 274
31 grudnia 201317 318
31 marca 201417 294
30 czerwca 201417 230
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (32,0% ogółu), małopolskie (10,1% ogółu) oraz śląskie (9,5% ogółu).

mazowieckie5 51632,0%
małopolskie1 74210,1%
śląskie1 6389,5%
wielkopolskie1 6059,3%
dolnośląskie1 0956,4%
pomorskie9835,7%
łódzkie9205,3%
kujawsko-pomorskie7254,2%
zachodniopomorskie5833,4%
lubelskie5323,1%
podkarpackie4482,6%
świętokrzyskie3822,2%
opolskie2921,7%
podlaskie2631,5%
warmińsko-mazurskie2591,5%
lubuskie2471,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (72,7% podmiotów), spółki cywilne (14,5% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (10,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza12 52272,7%
spółki cywilne2 49014,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 76810,3%
spółki jawne2351,4%
spółki komandytowe810,5%
spółki akcyjne650,4%
spółdzielnie280,2%
spółki komandytowo-akcyjne230,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych60,0%
stowarzyszenia30,0%
pozostałe90,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (94,4% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,9% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych16 25894,4%
własność prywatna krajowa pozostała4962,9%
własność zagraniczna2061,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych850,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej590,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej570,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej410,2%
własność skarbu państwa90,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,0%
własność państwowych osób prawnych40,0%
pozostałe110,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (95,1% podmiotów) i od 10 do 49 (4,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych16 38395,1%
od 10 do 49 zatrudnionych6894,0%
od 50 do 249 zatrudnionych1450,8%
powyżej 250 zatrudnionych130,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (5,1 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18)4 793 591 497,512 385 973 991,395 261 954 059,91560 925 047,3911,723,510,750,2
Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (PKD 18.1)4 701 862 767,522 339 300 593,985 065 063 481,94546 105 103,8511,623,310,850,3
Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.2)91 728 729,9946 673 397,41196 890 577,9714 819 943,5416,231,87,549,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 61 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to DRUKARNIA BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (735,2 mln zł), R.R.DONNELLEY EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (712,9 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa R.R.DONNELLEY EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (712,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
DRUKARNIA BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA681 014 000,00108 991 000,00735 242 000,00194 618 000,2928,6178,626,584,0
R.R.DONNELLEY EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ515 171 646,82357 318 574,92712 882 116,091 425 081,830,30,40,230,6
Grupa Kapitałowa R.R.DONNELLEY EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ511 514 000,00343 332 000,00712 254 000,2110 074 000,002,02,91,432,9
POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA632 952 875,67377 304 466,09583 215 224,55102 761 645,7716,227,217,640,4
R.R.DONNELLEY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ285 938 315,36182 214 868,49337 579 807,6766 813 790,3223,436,719,836,3
AMCOR TOBACCO PACKAGING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)227 107 000,19174 907 500,00251 078 700,0035 213 200,0015,520,114,023,0
EURODRUK - POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ170 646 600,00-12 976 700,00154 476 700,00-9 548 599,68-5,673,6-6,2100,0
IMPRESS DECOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ113 818 185,3359 389 549,14143 211 429,4512 861 179,9811,321,79,047,8
SAMINDRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ97 197 036,4944 272 300,68139 603 359,304 914 325,715,111,13,554,5
SABRE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ38 440 580,1725 188 592,00129 946 474,335 903 406,3315,423,44,534,5
R.R.DONNELLEY STARACHOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ161 831 296,96143 337 349,96121 719 860,839 529 939,095,96,77,811,4
AMCOR FLEXIBLES ZŁOTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ89 559 264,2369 046 426,32103 788 251,785 574 929,086,28,15,422,9
EMSUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ85 840 403,7657 679 600,3195 846 031,195 367 562,246,39,35,632,8
SKANEM POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ70 358 000,2316 323 000,0090 963 000,003 321 000,004,720,43,776,8
DRUKARNIA PRASOWA SPÓŁKA AKCYJNA87 902 207,5352 837 903,7790 358 779,72-693 978,67-0,8-1,3-0,839,9
ETISOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ54 767 718,0536 160 281,6176 836 407,336 361 876,4511,617,68,334,0
BOXES PRESTIGE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ67 409 453,0535 692 643,7270 875 434,069 333 763,2713,926,213,247,1
MASTERPRESS SPÓŁKA AKCYJNA88 040 978,0055 366 177,2869 380 226,187 051 650,518,012,710,237,1
EDICA SPÓŁKA AKCYJNA (*)69 762 201,1625 082 106,2966 648 908,792 328 647,593,39,33,564,1
RICOH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)42 593 000,0015 201 600,0064 388 000,29-1 860 600,00-4,4-12,2-2,964,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.