Podsumowanie

Dział ten obejmuje produkcję różnorodnych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Ponieważ dział ten obejmuje pozostałą działalność produkcyjną, dlatego procesy produkcyjne, materiały wejściowe oraz przeznaczenie produkowanych wyrobów mogą się znacznie różnić, zaś przyjęte kryteria przypisywania podklas do działów nie mają tutaj zastosowania.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 21 172 aktywne podmioty działające w tej branży, o 0,6% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200922 208
31 marca 201022 256
30 czerwca 201022 435
30 września 201022 623
31 grudnia 201022 555
31 marca 201122 463
30 czerwca 201121 985
30 września 201121 787
31 grudnia 201121 515
31 marca 201221 228
30 czerwca 201221 232
30 września 201221 233
31 grudnia 201221 152
31 marca 201320 996
30 czerwca 201321 038
30 września 201321 195
31 grudnia 201321 080
31 marca 201421 111
30 czerwca 201421 172
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,3% ogółu), śląskie (12,8% ogółu) oraz małopolskie (10,6% ogółu).

mazowieckie3 67317,3%
śląskie2 70912,8%
małopolskie2 25410,6%
wielkopolskie1 8878,9%
pomorskie1 7608,3%
dolnośląskie1 6307,7%
łódzkie1 3786,5%
lubelskie9034,3%
kujawsko-pomorskie8684,1%
zachodniopomorskie8434,0%
podkarpackie8333,9%
świętokrzyskie5522,6%
podlaskie5322,5%
warmińsko-mazurskie5182,4%
lubuskie4282,0%
opolskie4041,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (84,1% podmiotów), spółki cywilne (9,0% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (5,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza17 80084,1%
spółki cywilne1 9159,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 1925,6%
spółki jawne1350,6%
spółki komandytowe420,2%
spółki akcyjne380,2%
spółdzielnie310,1%
spółki komandytowo-akcyjne70,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych50,0%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne30,0%
pozostałe40,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (95,8% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,8% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych20 28895,8%
własność prywatna krajowa pozostała3751,8%
własność zagraniczna2701,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych710,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej660,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej310,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych240,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej230,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej60,0%
własność samorządowa60,0%
pozostałe120,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,2% podmiotów) i od 10 do 49 (3,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych20 37896,2%
od 10 do 49 zatrudnionych6373,0%
od 50 do 249 zatrudnionych1340,6%
powyżej 250 zatrudnionych230,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 5 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Dwie podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (2,2 mld zł) oraz produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (1,2 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozostała produkcja wyrobów (PKD 32)3 892 364 072,341 811 015 989,494 472 040 500,08183 766 267,184,710,24,153,5
Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.5)2 431 028 452,54893 110 860,062 204 395 275,99104 885 310,304,311,74,863,3
Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.9)720 829 305,46415 195 752,961 182 923 442,9744 365 159,846,210,73,842,4
Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów (PKD 32.1)492 363 301,30407 740 677,61715 781 622,8015 972 871,213,23,92,217,2
Produkcja gier i zabawek (PKD 32.4)222 189 635,1880 207 905,03326 075 135,3113 812 894,436,217,24,263,9
Produkcja sprzętu sportowego (PKD 32.3)25 953 377,8614 760 793,8342 865 023,014 730 031,4018,232,011,043,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 59 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (850,9 mln zł), MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (689,1 mln zł) oraz AESCULAP CHIFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (491,7 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA533 314 000,19417 295 000,00850 915 000,0041 460 000,007,89,94,921,8
MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA477 114 000,00398 856 000,39689 108 000,0014 301 000,003,03,62,116,4
AESCULAP CHIFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ339 337 070,48219 124 609,66491 734 164,2335 923 827,3810,616,47,335,4
BOLSIUS-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)139 653 925,0372 847 102,69277 176 442,358 360 827,486,011,53,047,8
KORONA SPÓŁKA AKCYJNA (*)114 746 579,6957 749 398,42243 972 500,2911 762 900,7810,320,44,849,7
BRISTOL-MYERS SQUIBB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ86 845 458,8458 571 675,13239 410 247,5114 923 839,5717,225,56,232,6
ARJOHUNTLEIGH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ119 581 910,6310 916 257,16227 278 142,33574 364,390,55,30,390,9
CLINICO MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ80 602 166,0055 957 859,00196 233 453,369 059 380,0011,216,24,630,6
Grupa Kapitałowa HTL-STREFA SPÓŁKA AKCYJNA1 057 672 000,00101 803 000,00172 119 000,21-19 361 000,00-1,8-19,0-11,390,4
K.C.B. INTERLIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ82 883 046,5164 762 581,51168 997 200,042 510 574,783,03,91,521,9
HTL-STREFA SPÓŁKA AKCYJNA1 057 405 000,00104 230 000,10160 769 000,00-130,000,00,00,090,1
MACO PRODUCTIONS POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ38 813 145,9524 014 185,91158 294 743,675 843 079,7215,124,33,738,1
KRAKOWSKIE ZAKŁADY WYROBÓW PAPIEROWYCH TREFL-KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ47 062 096,827 902 885,2691 252 063,222 466 467,785,231,22,783,2
ELECTRONIC ARTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)44 337 091,03446 420,5682 873 469,76-505 436,01-1,1-113,2-0,699,0
VERMEIREN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ56 097 858,7222 611 001,4079 740 022,781 208 498,882,25,31,559,7
BALTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ118 462 995,04111 085 353,8676 648 104,1512 564 422,6610,611,316,46,2
ST-MAJEWSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA50 020 818,8727 880 369,2774 407 943,9411 181 087,6822,440,115,044,3
Grupa Kapitałowa OPTOPOL TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA95 212 000,1969 061 000,0072 379 000,00-2 168 000,00-2,3-3,1-3,027,5
STOLTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ48 706 850,7426 019 940,8164 559 954,657 460 951,4315,328,711,646,6
SUTCO-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 216 293,6010 531 651,9362 425 067,661 127 376,282,910,71,873,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.