Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 372 aktywne podmioty działające w tej branży, o 2,1% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009447
31 marca 2010441
30 czerwca 2010445
30 września 2010428
31 grudnia 2010431
31 marca 2011437
30 czerwca 2011409
30 września 2011402
31 grudnia 2011397
31 marca 2012400
30 czerwca 2012388
30 września 2012385
31 grudnia 2012383
31 marca 2013377
30 czerwca 2013380
30 września 2013379
31 grudnia 2013379
31 marca 2014375
30 czerwca 2014372
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa wielkopolskie (24,2% ogółu), mazowieckie (14,0% ogółu) oraz śląskie (13,2% ogółu).

wielkopolskie9024,2%
mazowieckie5214,0%
śląskie4913,2%
małopolskie4612,4%
dolnośląskie225,9%
pomorskie215,6%
podkarpackie154,0%
lubelskie154,0%
łódzkie154,0%
zachodniopomorskie123,2%
kujawsko-pomorskie123,2%
podlaskie71,9%
świętokrzyskie61,6%
lubuskie41,1%
warmińsko-mazurskie41,1%
opolskie20,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (88,4% podmiotów), spółki cywilne (7,5% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza32988,4%
spółki cywilne287,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością102,7%
spółki jawne20,5%
spółdzielnie10,3%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,3%
spółki komandytowe10,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 3 różnych formach własności.

Najczęściej występująca forma własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (96,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych35996,5%
własność zagraniczna71,9%
własność prywatna krajowa pozostała61,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych36297,3%
od 10 do 49 zatrudnionych82,2%
od 50 do 249 zatrudnionych20,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.