Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (95,8% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,8% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych20 28895,8%
własność prywatna krajowa pozostała3751,8%
własność zagraniczna2701,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych710,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej660,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej310,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych240,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej230,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej60,0%
własność samorządowa60,0%
pozostałe120,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność samorządowa
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność zagraniczna (32,2% największych podmiotów), własność krajowych osób fizycznych (30,5% największych podmiotów) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (10,2% największych podmiotów).

własność zagraniczna1932,2%
własność krajowych osób fizycznych1830,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych610,2%
własność prywatna krajowa pozostała58,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej46,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej35,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej35,1%
własność skarbu państwa11,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność zagraniczna (25,9% sumy kapitałów własnych), własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (22,7% sumy kapitałów własnych) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej (19,0% sumy kapitałów własnych).

własność zagraniczna469 101 414,95 zł25,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej410 519 990,91 zł22,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej343 903 190,76 zł19,0%
własność krajowych osób fizycznych331 245 652,11 zł18,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych156 361 373,49 zł8,6%
własność prywatna krajowa pozostała69 158 201,83 zł3,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej23 269 472,40 zł1,3%
własność skarbu państwa7 456 693,04 zł0,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.