Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,3% ogółu), śląskie (12,8% ogółu) oraz małopolskie (10,6% ogółu).

mazowieckie3 67317,3%
śląskie2 70912,8%
małopolskie2 25410,6%
wielkopolskie1 8878,9%
pomorskie1 7608,3%
dolnośląskie1 6307,7%
łódzkie1 3786,5%
lubelskie9034,3%
kujawsko-pomorskie8684,1%
zachodniopomorskie8434,0%
podkarpackie8333,9%
świętokrzyskie5522,6%
podlaskie5322,5%
warmińsko-mazurskie5182,4%
lubuskie4282,0%
opolskie4041,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
małopolskie
wielkopolskie
pomorskie
dolnośląskie
łódzkie
lubelskie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie
podkarpackie
świętokrzyskie
podlaskie
warmińsko-mazurskie
lubuskie
opolskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (22,0% ogółu), łódzkie (15,3% ogółu) oraz wielkopolskie (15,3% ogółu).

Na mapie zaznaczono 59 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie1322,0%
łódzkie915,3%
wielkopolskie915,3%
dolnośląskie58,5%
śląskie58,5%
małopolskie46,8%
zachodniopomorskie35,1%
pomorskie23,4%
podlaskie23,4%
kujawsko-pomorskie23,4%
lubelskie23,4%
opolskie11,7%
lubuskie11,7%
podkarpackie11,7%
warmińsko-mazurskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.