Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 21 172 aktywne podmioty działające w tej branży, o 0,6% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200922 208
31 marca 201022 256
30 czerwca 201022 435
30 września 201022 623
31 grudnia 201022 555
31 marca 201122 463
30 czerwca 201121 985
30 września 201121 787
31 grudnia 201121 515
31 marca 201221 228
30 czerwca 201221 232
30 września 201221 233
31 grudnia 201221 152
31 marca 201320 996
30 czerwca 201321 038
30 września 201321 195
31 grudnia 201321 080
31 marca 201421 111
30 czerwca 201421 172
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.

W podgrupach branżowych PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON klasyfikowano w 6 podgrupach branżowych Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Trzy największe podgrupy branżowe tworzyły podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (38,0% podmiotów), produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (30,0% podmiotów) oraz produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów (22,0% podmiotów).

W podgrupach branżowych PKD 2007 (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych podgrupach branżowych Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

Największe podmioty w branży w podgrupach branżowych PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON klasyfikowano w 5 podgrupach branżowych Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Dwie największe podgrupy branżowe tworzyły podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (54,2% największych podmiotów) oraz produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (30,5% największych podmiotów).

W podklasach PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON zgrupowane były w 9 podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich aktywnych podmiotów w tym okresie to produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (38,0% podmiotów), produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (28,1% podmiotów) oraz produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych (18,1% podmiotów).

W podklasach PKD 2007 (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON i zgrupowanych w poszczególnych podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

Największe podmioty w branży w podklasach PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON zgrupowane były w 6 podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich największych podmiotów w tym okresie to produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (54,2% największych podmiotów), produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (30,5% największych podmiotów) oraz produkcja gier i zabawek (8,5% największych podmiotów).