Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (84,1% podmiotów), spółki cywilne (9,0% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (5,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza17 80084,1%
spółki cywilne1 9159,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 1925,6%
spółki jawne1350,6%
spółki komandytowe420,2%
spółki akcyjne380,2%
spółdzielnie310,1%
spółki komandytowo-akcyjne70,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych50,0%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne30,0%
pozostałe40,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki cywilne
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki jawne
spółki komandytowe
spółki akcyjne
spółdzielnie
spółki komandytowo-akcyjne
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 5 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (54,2% największych podmiotów) oraz spółki akcyjne (37,3% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3254,2%
spółki akcyjne2237,3%
indywidualna działalność gospodarcza23,4%
spółki jawne23,4%
spółki komandytowo-akcyjne11,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.