Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 4 664 aktywne podmioty działające w tej branży, o 0,3% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20094 827
31 marca 20104 921
30 czerwca 20105 021
30 września 20105 094
31 grudnia 20105 104
31 marca 20115 078
30 czerwca 20115 002
30 września 20114 947
31 grudnia 20114 856
31 marca 20124 741
30 czerwca 20124 784
30 września 20124 742
31 grudnia 20124 711
31 marca 20134 665
30 czerwca 20134 677
30 września 20134 743
31 grudnia 20134 688
31 marca 20144 669
30 czerwca 20144 664
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa pomorskie (20,2% ogółu), mazowieckie (18,8% ogółu) oraz śląskie (10,2% ogółu).

pomorskie94220,2%
mazowieckie87918,8%
śląskie47410,2%
małopolskie4539,7%
wielkopolskie3437,4%
dolnośląskie3257,0%
łódzkie2284,9%
kujawsko-pomorskie1713,7%
zachodniopomorskie1663,6%
lubelskie1383,0%
warmińsko-mazurskie1082,3%
podlaskie1072,3%
podkarpackie1032,2%
świętokrzyskie1032,2%
lubuskie641,4%
opolskie601,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (87,7% podmiotów), spółki cywilne (8,3% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza4 08887,7%
spółki cywilne3878,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1553,3%
spółki jawne210,5%
spółki akcyjne50,1%
spółki komandytowo-akcyjne30,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,0%
spółki komandytowe20,0%
spółdzielnie10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (97,3% podmiotów), własność zagraniczna (1,2% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych4 53797,3%
własność zagraniczna541,2%
własność prywatna krajowa pozostała491,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej120,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych60,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,6% podmiotów) i od 10 do 49 (2,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych4 55297,6%
od 10 do 49 zatrudnionych1042,2%
od 50 do 249 zatrudnionych70,2%
powyżej 250 zatrudnionych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja monet (689,1 mln zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów (PKD 32.1)492 363 301,30407 740 677,61715 781 622,8015 972 871,213,23,92,217,2
Produkcja monet (PKD 32.11)477 114 000,00398 856 000,00689 108 000,0014 301 000,003,03,62,116,4
Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych (PKD 32.12)15 249 301,308 884 677,6126 673 622,801 671 871,2111,018,86,341,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 2 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (850,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA533 314 000,19417 295 000,00850 915 000,0041 460 000,007,89,94,921,8
MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA477 114 000,00398 856 000,39689 108 000,0014 301 000,003,03,62,116,4
BRIJU SPÓŁKA AKCYJNA15 249 301,308 884 678,1626 673 622,801 671 871,2111,018,86,341,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.