Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

  • produkcję wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy.

Działalności zawarte w niniejszym dziale scharakteryzowane są przez rodzaj surowca (guma i tworzywa sztuczne) wykorzystywanego w procesie produkcyjnym. Jednakże, nie oznacza to, że produkcja wszystkich wyrobów wykonywanych z tych surowców jest sklasyfikowana w tym dziale.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 14 303 aktywne podmioty działające w tej branży, o 1,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200913 596
31 marca 201013 840
30 czerwca 201014 017
30 września 201014 141
31 grudnia 201014 239
31 marca 201114 243
30 czerwca 201114 120
30 września 201114 093
31 grudnia 201113 993
31 marca 201213 977
30 czerwca 201213 972
30 września 201214 045
31 grudnia 201213 995
31 marca 201313 969
30 czerwca 201314 085
30 września 201314 229
31 grudnia 201314 198
31 marca 201414 232
30 czerwca 201414 303
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,5% ogółu), śląskie (13,9% ogółu) oraz wielkopolskie (11,0% ogółu).

mazowieckie2 50617,5%
śląskie1 98913,9%
wielkopolskie1 56811,0%
małopolskie1 2618,8%
łódzkie1 1077,7%
dolnośląskie1 0717,5%
kujawsko-pomorskie8816,2%
pomorskie8315,8%
podkarpackie6234,4%
zachodniopomorskie6084,3%
lubelskie4303,0%
lubuskie3452,4%
warmińsko-mazurskie3072,1%
świętokrzyskie2812,0%
opolskie2501,7%
podlaskie2451,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (62,4% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (18,4% podmiotów) oraz spółki cywilne (13,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza8 92662,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2 63818,4%
spółki cywilne1 98113,9%
spółki jawne4543,2%
spółki akcyjne1210,8%
spółki komandytowe1130,8%
spółki komandytowo-akcyjne310,2%
spółdzielnie290,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych100,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 17 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (88,5% podmiotów), własność zagraniczna (4,1% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych12 65388,5%
własność zagraniczna5814,1%
własność prywatna krajowa pozostała5633,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej1661,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1601,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej810,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej720,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej80,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych50,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej30,0%
pozostałe110,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (83,0% podmiotów) i od 10 do 49 (12,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych11 86783,0%
od 10 do 49 zatrudnionych1 83112,8%
od 50 do 249 zatrudnionych5123,6%
powyżej 250 zatrudnionych930,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (23,9 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22)32 525 082 103,3816 979 581 807,6436 301 435 854,431 941 597 936,796,011,45,447,8
Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.2)20 390 742 857,1510 899 521 170,9623 855 123 961,971 256 692 328,326,211,55,346,6
Produkcja wyrobów z gumy (PKD 22.1)12 134 339 246,236 080 060 636,6812 446 311 892,46684 905 608,475,611,35,549,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 335 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to MICHELIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (3,7 mld zł), FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA (1,8 mld zł) oraz TECHNICOLOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,2 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
MICHELIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA4 592 178 000,001 449 002 000,003 729 803 000,00233 202 000,125,116,16,368,5
FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA1 377 530 000,00768 292 000,001 793 351 000,0081 686 000,295,910,64,644,2
TECHNICOLOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)962 914 454,86444 641 650,361 214 667 867,1759 095 792,616,113,34,953,8
HUTCHINSON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ640 163 000,20303 953 500,001 069 095 900,00112 254 200,0017,536,910,552,5
BRIDGESTONE POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 249 922 639,321 041 693 420,591 023 053 752,5549 414 545,684,04,74,816,7
Grupa Kapitałowa ERGIS-EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA427 709 000,00174 696 000,00597 254 000,007 503 000,151,84,31,359,2
Grupa Kapitałowa KOELNER SPÓŁKA AKCYJNA649 180 000,28287 727 000,00559 631 000,00871 000,000,10,30,255,7
ALPLA OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ409 211 116,07328 335 725,21552 026 595,4245 699 348,6011,213,98,319,8
REHAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ274 244 475,75173 287 001,11480 831 380,7020 235 489,677,411,74,236,8
Grupa Kapitałowa SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO "STOMIL SANOK" SPÓŁKA AKCYJNA368 410 000,00233 433 000,00470 861 000,2628 281 000,007,712,16,036,6
WAVIN METALPLAST-BUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ354 738 000,3055 405 000,00455 335 000,008 302 000,002,315,01,884,4
PRZEDSIĘBIORSTWO BARBARA KACZMAREK SPÓŁKA JAWNA352 986 435,23227 799 204,76409 898 033,7479 757 534,6122,635,019,535,5
SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO "STOMIL SANOK" SPÓŁKA AKCYJNA337 344 000,00224 296 000,25397 702 000,0030 291 000,009,013,57,633,5
3M WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ522 829 499,86451 406 943,44390 365 504,6761 586 232,2411,813,615,813,7
CEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ175 828 978,7882 838 217,31388 453 240,4913 365 762,397,616,13,452,9
GATES POLSKASPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ409 464 709,24345 040 030,99374 579 638,6247 951 445,1811,713,912,815,7
ERGIS-EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA342 255 000,0096 569 000,00372 349 000,2812 810 000,003,713,33,471,8
Grupa Kapitałowa SEMPERTRANS BEŁCHATÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ227 222 000,00166 724 000,00353 655 000,0021 180 000,129,312,76,026,6
SEMPERTRANS BEŁCHATÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ215 968 000,00149 487 000,00353 610 000,1822 976 000,0010,615,46,530,8
VIBRACOUSTIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ147 261 429,4175 811 808,63352 141 782,3219 478 735,5813,225,75,548,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.