Podsumowanie

Grupa ta obejmuje przetwarzanie nowych lub zużytych (tj. poddanych recyklingowi) surowców do produkcji tworzyw sztucznych w półprodukty lub wyroby gotowe poprzez  takie czynności jak: prasowanie, tłoczenie, formowanie, wytłaczanie, formowanie wtryskowe, kształtowanie i odlewanie.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 12 828 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200912 295
31 marca 201012 530
30 czerwca 201012 682
30 września 201012 788
31 grudnia 201012 868
31 marca 201112 857
30 czerwca 201112 765
30 września 201112 735
31 grudnia 201112 611
31 marca 201212 590
30 czerwca 201212 597
30 września 201212 670
31 grudnia 201212 610
31 marca 201312 570
30 czerwca 201312 664
30 września 201312 797
31 grudnia 201312 746
31 marca 201412 765
30 czerwca 201412 828
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,9% ogółu), śląskie (13,8% ogółu) oraz wielkopolskie (10,5% ogółu).

mazowieckie2 29117,9%
śląskie1 77013,8%
wielkopolskie1 35110,5%
małopolskie1 0898,5%
łódzkie1 0448,1%
dolnośląskie9467,4%
kujawsko-pomorskie7956,2%
pomorskie7746,0%
zachodniopomorskie5644,4%
podkarpackie5294,1%
lubelskie3692,9%
lubuskie3142,4%
warmińsko-mazurskie2762,2%
świętokrzyskie2672,1%
podlaskie2271,8%
opolskie2221,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (61,9% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (18,7% podmiotów) oraz spółki cywilne (14,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza7 93561,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2 39318,7%
spółki cywilne1 81614,2%
spółki jawne4253,3%
spółki akcyjne1020,8%
spółki komandytowe990,8%
spółki komandytowo-akcyjne280,2%
spółdzielnie210,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych90,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (88,6% podmiotów), własność zagraniczna (4,0% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (4,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych11 36288,6%
własność zagraniczna5144,0%
własność prywatna krajowa pozostała5124,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej1411,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1411,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej730,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej640,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej60,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych30,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej30,0%
pozostałe90,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (82,7% podmiotów) i od 10 do 49 (13,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych10 61482,7%
od 10 do 49 zatrudnionych1 68013,1%
od 50 do 249 zatrudnionych4663,6%
powyżej 250 zatrudnionych680,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 4 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (6,9 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.2)20 390 742 857,1510 899 521 170,9623 855 123 961,971 256 692 328,326,211,55,346,6
Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22)5 629 157 435,322 627 002 721,616 896 174 565,06272 910 268,254,910,44,053,3
Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23)4 853 203 661,912 708 119 891,935 816 464 602,40221 663 389,354,68,23,844,2
Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD 22.21)4 599 173 815,532 532 696 604,255 628 773 239,60330 901 069,617,213,15,944,9
Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29)5 309 207 944,393 031 701 953,175 513 711 554,91431 217 601,118,114,27,842,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 288 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to TECHNICOLOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,2 mld zł), Grupa Kapitałowa ERGIS-EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA (597,3 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa KOELNER SPÓŁKA AKCYJNA (559,6 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
TECHNICOLOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)962 914 454,86444 641 650,361 214 667 867,1759 095 792,616,113,34,953,8
Grupa Kapitałowa ERGIS-EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA427 709 000,00174 696 000,00597 254 000,007 503 000,151,84,31,359,2
Grupa Kapitałowa KOELNER SPÓŁKA AKCYJNA649 180 000,28287 727 000,00559 631 000,00871 000,000,10,30,255,7
ALPLA OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ409 211 116,07328 335 725,21552 026 595,4245 699 348,6011,213,98,319,8
REHAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ274 244 475,75173 287 001,11480 831 380,7020 235 489,677,411,74,236,8
WAVIN METALPLAST-BUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ354 738 000,3055 405 000,00455 335 000,008 302 000,002,315,01,884,4
PRZEDSIĘBIORSTWO BARBARA KACZMAREK SPÓŁKA JAWNA352 986 435,23227 799 204,76409 898 033,7479 757 534,6122,635,019,535,5
3M WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ522 829 499,86451 406 943,44390 365 504,6761 586 232,2411,813,615,813,7
CEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ175 828 978,7882 838 217,31388 453 240,4913 365 762,397,616,13,452,9
ERGIS-EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA342 255 000,0096 569 000,00372 349 000,2812 810 000,003,713,33,471,8
ALUPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ131 945 663,30115 666 569,10341 289 779,0017 288 654,1013,115,05,112,3
DRUTEX SPÓŁKA AKCYJNA151 866 750,62124 710 671,44326 544 266,4144 633 470,6029,435,813,717,9
KOELNER SPÓŁKA AKCYJNA549 954 000,00265 684 000,00288 071 000,26-1 059 000,00-0,2-0,4-0,451,7
OKNOPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ144 553 588,4572 905 663,52286 958 501,3225 875 125,7817,935,59,049,6
Grupa Kapitałowa OKNOPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ144 690 250,7873 047 360,54286 732 997,5225 844 166,0817,935,49,049,5
Grupa Kapitałowa DECORA SPÓŁKA AKCYJNA270 253 000,00141 822 000,18263 270 000,004 343 000,001,63,11,747,5
PLAST TEAM POLAND - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ93 801 750,0013 780 830,00256 479 290,001 800 300,121,913,10,785,3
PLASTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ254 787 948,41183 039 004,84253 038 290,8419 432 138,927,610,67,728,2
PACCOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ192 096 700,0044 466 400,28252 499 500,0020 359 200,0010,645,88,176,9
Grupa Kapitałowa SUPRAVIS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA251 823 886,18168 879 537,77243 674 153,3514 002 997,615,68,35,832,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.