Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 475 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 3,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 301
31 marca 20101 310
30 czerwca 20101 335
30 września 20101 353
31 grudnia 20101 371
31 marca 20111 386
30 czerwca 20111 355
30 września 20111 358
31 grudnia 20111 382
31 marca 20121 387
30 czerwca 20121 375
30 września 20121 375
31 grudnia 20121 385
31 marca 20131 399
30 czerwca 20131 421
30 września 20131 432
31 grudnia 20131 452
31 marca 20141 467
30 czerwca 20141 475
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (14,8% ogółu), wielkopolskie (14,7% ogółu) oraz mazowieckie (14,6% ogółu).

śląskie21914,8%
wielkopolskie21714,7%
mazowieckie21514,6%
małopolskie17211,7%
dolnośląskie1258,5%
podkarpackie946,4%
kujawsko-pomorskie865,8%
łódzkie634,3%
lubelskie614,1%
pomorskie573,9%
zachodniopomorskie443,0%
lubuskie312,1%
warmińsko-mazurskie312,1%
opolskie281,9%
podlaskie181,2%
świętokrzyskie140,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (67,2% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (16,6% podmiotów) oraz spółki cywilne (11,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza99167,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością24516,6%
spółki cywilne16511,2%
spółki jawne292,0%
spółki akcyjne191,3%
spółki komandytowe140,9%
spółdzielnie80,5%
spółki komandytowo-akcyjne30,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (87,5% podmiotów), własność zagraniczna (4,5% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 29187,5%
własność zagraniczna674,5%
własność prywatna krajowa pozostała513,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej251,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych191,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej80,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej80,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych20,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,1%
własność skarbu państwa10,1%
pozostałe10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (84,9% podmiotów) i od 10 do 49 (10,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 25384,9%
od 10 do 49 zatrudnionych15110,2%
od 50 do 249 zatrudnionych463,1%
powyżej 250 zatrudnionych251,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy (7,1 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja wyrobów z gumy (PKD 22.1)12 134 339 246,236 080 060 636,6812 446 311 892,46684 905 608,475,611,35,549,9
Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy (PKD 22.11)8 406 105 113,953 901 664 805,697 138 994 809,35366 875 960,124,49,45,153,6
Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19)3 728 234 132,282 178 395 830,995 307 317 083,11318 029 648,358,514,66,041,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 47 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to MICHELIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (3,7 mld zł), FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA (1,8 mld zł) oraz HUTCHINSON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,1 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
MICHELIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA4 592 178 000,001 449 002 000,003 729 803 000,00233 202 000,125,116,16,368,5
FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA1 377 530 000,00768 292 000,001 793 351 000,0081 686 000,295,910,64,644,2
HUTCHINSON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ640 163 000,20303 953 500,001 069 095 900,00112 254 200,0017,536,910,552,5
BRIDGESTONE POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 249 922 639,321 041 693 420,591 023 053 752,5549 414 545,684,04,74,816,7
Grupa Kapitałowa SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO "STOMIL SANOK" SPÓŁKA AKCYJNA368 410 000,00233 433 000,00470 861 000,2628 281 000,007,712,16,036,6
SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO "STOMIL SANOK" SPÓŁKA AKCYJNA337 344 000,00224 296 000,25397 702 000,0030 291 000,009,013,57,633,5
GATES POLSKASPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ409 464 709,24345 040 030,99374 579 638,6247 951 445,1811,713,912,815,7
Grupa Kapitałowa SEMPERTRANS BEŁCHATÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ227 222 000,00166 724 000,00353 655 000,0021 180 000,129,312,76,026,6
SEMPERTRANS BEŁCHATÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ215 968 000,00149 487 000,00353 610 000,1822 976 000,0010,615,46,530,8
VIBRACOUSTIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ147 261 429,4175 811 808,63352 141 782,3219 478 735,5813,225,75,548,5
BRIDGESTONE STARGARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ952 766 581,33487 605 163,35325 358 281,83-2 937 829,85-0,3-0,6-0,948,8
Grupa Kapitałowa FABRYKA TAŚM TRANSPORTEROWYCH WOLBROM SPÓŁKA AKCYJNA243 260 670,25146 059 900,36299 353 735,2210 557 315,274,37,23,540,0
FABRYKA TAŚM TRANSPORTEROWYCH WOLBROM SPÓŁKA AKCYJNA209 485 391,57127 964 636,21255 433 533,9910 116 564,954,87,94,038,9
C.F. GOMMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ129 077 000,0068 384 000,29240 674 000,0011 859 000,009,217,34,947,0
CSF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ158 661 216,8585 313 071,62238 993 722,778 976 748,175,710,53,846,2
VORWERK AUTOTEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 914 156,098 646 879,80229 631 586,502 674 389,676,030,91,280,8
METZELER AUTOMOTIVE PROFILE SYSTEMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ177 071 133,38139 481 616,96221 410 052,6719 966 328,1511,314,39,021,2
TRI (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)152 025 200,00122 207 800,00187 556 200,00-10 529 199,81-6,9-8,6-5,619,6
DELLNER COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)47 536 806,1522 178 188,73128 089 126,387 451 647,8515,733,65,853,4
PASS-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 581 892,8713 554 711,74125 744 295,615 062 829,1220,637,44,044,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.