Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 21 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (92,8% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,9% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych299 30592,8%
własność prywatna krajowa pozostała9 4172,9%
własność zagraniczna7 0212,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2 0630,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej1 9530,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1 1700,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej9630,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej2000,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1300,0%
własność państwowych osób prawnych1080,0%
pozostałe3110,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność państwowych osób prawnych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 20 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (30,3% największych podmiotów), własność zagraniczna (30,1% największych podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (14,3% największych podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 11130,3%
własność zagraniczna1 10530,1%
własność prywatna krajowa pozostała52614,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej1925,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1885,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1554,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej952,6%
własność skarbu państwa461,3%
własność państwowych osób prawnych421,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej361,0%
pozostałe1103,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność zagraniczna (44,0% sumy kapitałów własnych), własność krajowych osób fizycznych (10,9% sumy kapitałów własnych) oraz własność prywatna krajowa pozostała (10,3% sumy kapitałów własnych).

własność zagraniczna113 227 636 663,70 zł44,0%
własność krajowych osób fizycznych28 058 592 983,18 zł10,9%
własność prywatna krajowa pozostała26 546 033 966,96 zł10,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20 133 629 984,06 zł7,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej19 059 247 900,29 zł7,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej11 667 057 253,05 zł4,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych9 471 987 370,15 zł3,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej8 203 754 194,54 zł3,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych6 470 837 254,65 zł2,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa5 021 036 664,03 zł2,0%
pozostałe9 347 655 974 zł3,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.