Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

  • wytapianie i/lub oczyszczanie metali żelaznych i nieżelaznych z rudy, surówki lub złomu przy zastosowaniu procesów elektrometalurgicznych i innych technik metalurgicznych,
  • wytwarzanie stopów i nadstopów metali poprzez dodanie pierwiastków chemicznych do czystych metali.

Wyrób powstały w wyniku wytapiania i oczyszczania, występujący zazwyczaj w formie wlewków, jest poddany operacji walcowania, ciągnienia i wytłaczania w celu otrzymania arkuszy, blach, taśm, prętów, drutów lub rur, tub i profili drążonych, a w formie ciekłej, przeznaczony jest do produkcji odlewów i części z metalu.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 090 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,6% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 518
31 marca 20101 646
30 czerwca 20101 704
30 września 20101 764
31 grudnia 20101 807
31 marca 20111 843
30 czerwca 20111 893
30 września 20111 918
31 grudnia 20111 945
31 marca 20121 980
30 czerwca 20121 984
30 września 20121 995
31 grudnia 20121 997
31 marca 20132 011
30 czerwca 20132 037
30 września 20132 057
31 grudnia 20132 065
31 marca 20142 078
30 czerwca 20142 090
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (22,2% ogółu), mazowieckie (13,8% ogółu) oraz wielkopolskie (10,5% ogółu).

śląskie46322,2%
mazowieckie28813,8%
wielkopolskie22010,5%
małopolskie2029,7%
dolnośląskie1336,4%
łódzkie1225,8%
pomorskie1105,3%
podkarpackie844,0%
kujawsko-pomorskie823,9%
świętokrzyskie803,8%
opolskie663,2%
lubelskie653,1%
zachodniopomorskie643,1%
warmińsko-mazurskie472,2%
lubuskie432,1%
podlaskie211,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (54,0% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (28,9% podmiotów) oraz spółki cywilne (8,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 12854,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością60428,9%
spółki cywilne1798,6%
spółki akcyjne663,2%
spółki jawne623,0%
spółki komandytowe331,6%
spółdzielnie70,3%
spółki komandytowo-akcyjne60,3%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych50,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (79,8% podmiotów), własność zagraniczna (7,4% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (6,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 66879,8%
własność zagraniczna1557,4%
własność prywatna krajowa pozostała1286,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych381,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej321,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej321,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej140,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej110,5%
własność państwowych osób prawnych60,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych50,2%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (75,9% podmiotów) i od 10 do 49 (14,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 58675,9%
od 10 do 49 zatrudnionych31114,9%
od 50 do 249 zatrudnionych1306,2%
powyżej 250 zatrudnionych633,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 5 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Dwie podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (21,7 mld zł) oraz produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych (6,6 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja metali (PKD 24)37 022 332 884,4121 290 325 313,6536 711 998 372,24278 866 555,480,81,30,842,5
Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (PKD 24.1)24 953 482 518,0514 834 107 041,3821 723 171 604,42-224 912 966,61-0,9-1,5-1,040,6
Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych (PKD 24.4)5 331 276 257,713 039 170 566,586 649 721 664,34269 655 368,315,18,94,143,0
Odlewnictwo metali (PKD 24.5)2 608 664 836,041 094 013 476,313 597 470 945,69113 215 168,314,310,43,258,1
Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce (PKD 24.3)2 489 961 908,841 570 575 697,262 812 881 851,47113 397 186,144,67,24,036,9
Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali (PKD 24.2)1 638 947 363,77752 458 532,121 928 752 306,327 511 799,330,51,00,454,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 104 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa ARCELORMITTAL POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (13,4 mld zł), ARCELORMITTAL POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (13,2 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa IMPEXMETAL SPÓŁKA AKCYJNA (2,4 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa ARCELORMITTAL POLAND SPÓŁKA AKCYJNA16 748 570 000,0012 287 950 000,0013 425 447 000,30213 706 000,001,31,71,626,6
ARCELORMITTAL POLAND SPÓŁKA AKCYJNA16 140 420 000,1811 900 587 000,0013 187 898 000,00241 901 000,001,52,01,826,3
Grupa Kapitałowa IMPEXMETAL SPÓŁKA AKCYJNA1 700 421 000,00959 114 000,002 417 583 000,3071 316 000,004,27,43,043,6
Grupa Kapitałowa CELSA "HUTA OSTROWIEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ3 333 272 000,00746 060 000,232 261 235 000,00-156 440 000,00-4,7-21,0-6,977,6
CELSA "HUTA OSTROWIEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ3 270 882 000,30758 411 000,002 165 012 000,00-155 128 000,00-4,7-20,5-7,276,8
Grupa Kapitałowa CMC ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA (*)1 519 782 000,00706 708 000,002 059 436 000,29-105 581 000,00-7,0-14,9-5,153,5
CMC ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA (*)1 520 816 000,00705 328 000,002 037 173 000,00-111 525 999,84-7,3-15,8-5,553,6
Grupa Kapitałowa STALPRODUKT SPÓŁKA AKCYJNA1 732 371 000,001 431 810 000,001 732 272 000,24145 627 000,008,410,28,417,4
STALPRODUKT SPÓŁKA AKCYJNA1 599 796 000,001 359 661 000,001 550 186 000,00145 294 000,259,110,79,415,0
ISD HUTA CZĘSTOCHOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 513 648 627,36660 806 915,561 256 360 611,65-225 269 263,76-14,9-34,1-17,956,3
Grupa Kapitałowa GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA1 410 001 000,00867 141 000,271 224 989 000,0089 708 000,006,410,47,338,5
Grupa Kapitałowa ZAKŁADY GÓRNICZO-HUTNICZE "BOLESŁAW" SPÓŁKA AKCYJNA1 094 452 507,98533 523 640,19965 913 195,4872 012 879,946,613,57,551,3
Grupa Kapitałowa ARCELORMITTAL WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ848 078 590,00171 063 640,28955 720 360,00-10 871 880,00-1,3-6,4-1,179,8
ARCELORMITTAL WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ861 736 870,00173 059 920,00946 154 230,34-10 310 060,00-1,2-6,0-1,179,9
IMPEXMETAL SPÓŁKA AKCYJNA1 098 582 000,00776 558 000,00908 212 000,0042 712 000,163,95,54,729,3
ZAKŁADY GÓRNICZO-HUTNICZE "BOLESŁAW" SPÓŁKA AKCYJNA763 569 808,35425 304 722,60833 371 657,6037 035 453,634,98,74,444,3
DP METAL PROCESSING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ247 900 594,2161 895 605,48770 002 124,8751 398 904,8420,783,06,775,0
Grupa Kapitałowa HUTMEN SPÓŁKA AKCYJNA498 801 000,30207 133 000,00747 406 000,00-13 737 000,00-2,8-6,6-1,858,5
Grupa Kapitałowa ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA305 653 327,10157 096 554,43652 581 287,7844 124 954,1014,428,16,848,6
HUTA CYNKU "MIASTECZKO ŚLĄSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA273 565 537,8387 585 781,59580 331 436,767 327 451,462,78,41,368,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.