Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 484 aktywne podmioty działające w tej branży, o 1,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009300
31 marca 2010341
30 czerwca 2010361
30 września 2010377
31 grudnia 2010392
31 marca 2011412
30 czerwca 2011427
30 września 2011442
31 grudnia 2011453
31 marca 2012465
30 czerwca 2012462
30 września 2012466
31 grudnia 2012460
31 marca 2013462
30 czerwca 2013478
30 września 2013487
31 grudnia 2013482
31 marca 2014482
30 czerwca 2014484
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (23,8% ogółu), mazowieckie (12,0% ogółu) oraz wielkopolskie (11,4% ogółu).

śląskie11523,8%
mazowieckie5812,0%
wielkopolskie5511,4%
małopolskie408,3%
łódzkie336,8%
lubelskie306,2%
dolnośląskie296,0%
pomorskie245,0%
świętokrzyskie183,7%
kujawsko-pomorskie183,7%
podkarpackie142,9%
zachodniopomorskie132,7%
warmińsko-mazurskie102,1%
lubuskie102,1%
opolskie91,9%
podlaskie81,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (62,8% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (25,2% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza30462,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością12225,2%
spółki cywilne316,4%
spółki jawne112,3%
spółki akcyjne81,7%
spółki komandytowe81,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (86,4% podmiotów), własność zagraniczna (5,2% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (4,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych41886,4%
własność zagraniczna255,2%
własność prywatna krajowa pozostała224,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych61,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej51,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej40,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (82,0% podmiotów) i od 10 do 49 (13,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych39782,0%
od 10 do 49 zatrudnionych6413,2%
od 50 do 249 zatrudnionych173,5%
powyżej 250 zatrudnionych61,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 4 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno (1,7 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce (PKD 24.3)2 489 961 908,841 570 575 697,262 812 881 851,47113 397 186,144,67,24,036,9
Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno (PKD 24.32)1 656 069 457,431 386 217 736,111 711 957 265,46150 859 536,589,110,98,816,3
Produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD 24.33)591 718 568,55153 910 590,89732 163 510,2525 556 375,024,316,63,574,0
Produkcja drutu (PKD 24.34)159 559 870,7882 629 889,10270 278 518,342 180 755,101,42,60,848,2
Produkcja prętów ciągnionych na zimno (PKD 24.31)82 614 012,08-52 182 518,8498 482 557,42-65 199 480,56-78,9125,0-66,2163,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 13 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa STALPRODUKT SPÓŁKA AKCYJNA (1,7 mld zł), STALPRODUKT SPÓŁKA AKCYJNA (1,6 mld zł) oraz HW PIETRZAK HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (455,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa STALPRODUKT SPÓŁKA AKCYJNA1 732 371 000,001 431 810 000,001 732 272 000,24145 627 000,008,410,28,417,4
STALPRODUKT SPÓŁKA AKCYJNA1 599 796 000,001 359 661 000,001 550 186 000,00145 294 000,259,110,79,415,0
HW PIETRZAK HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ433 450 722,50124 424 378,04455 880 767,4418 740 686,834,315,14,171,3
KINGSPAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ123 851 344,9620 946 429,28187 970 815,082 469 659,052,011,81,383,1
STANLEY FASTENING SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ102 772 278,6783 091 718,63141 682 340,778 017 210,167,89,75,719,2
NEOPROFIL SPÓŁKA JAWNA RAFAŁ HERZYK, ADAM PROKOP31 341 716,896 358 799,41110 989 975,864 739 833,6015,174,54,379,7
METALURGIA SPÓŁKA AKCYJNA45 260 576,6918 403 950,2896 165 569,95-3 039 358,05-6,7-16,5-3,259,3
HUTA STALOWA WOLA ZAKŁAD CIĄGARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ50 161 902,28-59 727 330,2071 087 989,79-64 610 636,96-128,8108,2-90,9100,0
LINDAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 931 740,5420 197 936,7050 781 289,60825 703,733,34,11,619,0
LINDAB BUILDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 099 850,844 347 605,8845 851 883,144 297 605,8820,498,99,479,4
ZAKŁADY WYROBÓW METALOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA11 527 015,42-18 865 779,8132 430 608,50-2 797 096,59-24,314,8-8,6100,0
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MANDAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 081 670,252 118 398,3729 867 885,13288 397,753,213,61,076,7
BHH-MIKROHUTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ32 452 110,147 544 811,3627 394 568,18-588 843,60-1,8-7,8-2,276,8
GDAŃSKIE ZAKŁADY REMONTOWO-MONTAŻOWE "GZRM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ4 234 980,762 073 779,3212 592 160,06-239 973,51-5,7-11,6-1,951,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.