Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (22,2% ogółu), mazowieckie (13,8% ogółu) oraz wielkopolskie (10,5% ogółu).

śląskie46322,2%
mazowieckie28813,8%
wielkopolskie22010,5%
małopolskie2029,7%
dolnośląskie1336,4%
łódzkie1225,8%
pomorskie1105,3%
podkarpackie844,0%
kujawsko-pomorskie823,9%
świętokrzyskie803,8%
opolskie663,2%
lubelskie653,1%
zachodniopomorskie643,1%
warmińsko-mazurskie472,2%
lubuskie432,1%
podlaskie211,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

śląskie
mazowieckie
wielkopolskie
małopolskie
dolnośląskie
łódzkie
pomorskie
podkarpackie
kujawsko-pomorskie
świętokrzyskie
opolskie
lubelskie
zachodniopomorskie
warmińsko-mazurskie
lubuskie
podlaskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (35,6% ogółu), małopolskie (12,5% ogółu) oraz mazowieckie (12,5% ogółu).

Na mapie zaznaczono 100 spośród 104 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

śląskie3735,6%
małopolskie1312,5%
mazowieckie1312,5%
podkarpackie87,7%
wielkopolskie76,7%
dolnośląskie65,8%
łódzkie43,8%
świętokrzyskie43,8%
opolskie32,9%
kujawsko-pomorskie32,9%
zachodniopomorskie11,0%
warmińsko-mazurskie11,0%
lubelskie11,0%
pomorskie11,0%
lubuskie11,0%
podlaskie11,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.