Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (79,8% podmiotów), własność zagraniczna (7,4% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (6,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 66879,8%
własność zagraniczna1557,4%
własność prywatna krajowa pozostała1286,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych381,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej321,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej321,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej140,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej110,5%
własność państwowych osób prawnych60,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych50,2%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność zagraniczna
własność prywatna krajowa pozostała
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność państwowych osób prawnych
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność zagraniczna (25,0% największych podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (24,0% największych podmiotów) oraz własność krajowych osób fizycznych (15,4% największych podmiotów).

własność zagraniczna2625,0%
własność prywatna krajowa pozostała2524,0%
własność krajowych osób fizycznych1615,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1211,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1110,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej32,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych32,9%
własność państwowych osób prawnych32,9%
własność skarbu państwa21,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej11,0%
pozostałe21,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność zagraniczna (68,5% sumy kapitałów własnych), własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (9,1% sumy kapitałów własnych) oraz własność prywatna krajowa pozostała (8,7% sumy kapitałów własnych).

własność zagraniczna14 821 821 576,22 zł68,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1 971 125 679,88 zł9,1%
własność prywatna krajowa pozostała1 883 501 513,99 zł8,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1 678 877 141,29 zł7,8%
własność skarbu państwa512 890 503,56 zł2,4%
własność krajowych osób fizycznych340 279 404,61 zł1,6%
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności państwowych osób prawnych191 146 898,46 zł0,9%
własność państwowych osób prawnych152 249 225,67 zł0,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej48 121 168,46 zł0,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych38 238 594,70 zł0,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.