Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 458 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009272
31 marca 2010300
30 czerwca 2010322
30 września 2010343
31 grudnia 2010349
31 marca 2011362
30 czerwca 2011376
30 września 2011383
31 grudnia 2011399
31 marca 2012419
30 czerwca 2012418
30 września 2012423
31 grudnia 2012434
31 marca 2013440
30 czerwca 2013445
30 września 2013447
31 grudnia 2013450
31 marca 2014454
30 czerwca 2014458
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (19,0% ogółu), mazowieckie (17,2% ogółu) oraz małopolskie (11,6% ogółu).

śląskie8719,0%
mazowieckie7917,2%
małopolskie5311,6%
wielkopolskie449,6%
dolnośląskie419,0%
pomorskie367,9%
łódzkie275,9%
zachodniopomorskie194,1%
kujawsko-pomorskie173,7%
lubelskie102,2%
podkarpackie102,2%
opolskie92,0%
podlaskie92,0%
świętokrzyskie61,3%
lubuskie61,3%
warmińsko-mazurskie51,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (55,0% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (31,0% podmiotów) oraz spółki cywilne (4,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza25255,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością14231,0%
spółki cywilne224,8%
spółki akcyjne214,6%
spółki jawne112,4%
spółki komandytowe81,7%
spółki komandytowo-akcyjne20,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (79,5% podmiotów), własność zagraniczna (8,3% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (5,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych36479,5%
własność zagraniczna388,3%
własność prywatna krajowa pozostała235,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych102,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej61,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej51,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej51,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej51,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych20,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (83,2% podmiotów) i od 10 do 49 (9,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych38183,2%
od 10 do 49 zatrudnionych449,6%
od 50 do 249 zatrudnionych235,0%
powyżej 250 zatrudnionych102,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 4 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja aluminium (3,3 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych (PKD 24.4)5 331 276 257,713 039 170 566,586 649 721 664,34269 655 368,315,18,94,143,0
Produkcja aluminium (PKD 24.42)3 188 953 197,011 991 258 700,553 340 165 773,51189 643 985,006,09,55,737,6
Produkcja ołowiu, cynku i cyny (PKD 24.43)1 393 982 636,98719 239 909,061 995 627 008,3180 589 436,655,811,24,048,4
Produkcja miedzi (PKD 24.44)691 148 423,72301 500 956,971 152 710 882,52-3 752 053,34-0,5-1,2-0,356,4
Produkcja metali szlachetnych (PKD 24.41)57 192 000,0027 171 000,00161 218 000,003 174 000,005,611,72,052,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 22 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa IMPEXMETAL SPÓŁKA AKCYJNA (2,4 mld zł), Grupa Kapitałowa GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA (1,2 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa ZAKŁADY GÓRNICZO-HUTNICZE "BOLESŁAW" SPÓŁKA AKCYJNA (965,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa IMPEXMETAL SPÓŁKA AKCYJNA1 700 421 000,00959 114 000,002 417 583 000,3071 316 000,004,27,43,043,6
Grupa Kapitałowa GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA1 410 001 000,00867 141 000,271 224 989 000,0089 708 000,006,410,47,338,5
Grupa Kapitałowa ZAKŁADY GÓRNICZO-HUTNICZE "BOLESŁAW" SPÓŁKA AKCYJNA1 094 452 507,98533 523 640,19965 913 195,4872 012 879,946,613,57,551,3
IMPEXMETAL SPÓŁKA AKCYJNA1 098 582 000,00776 558 000,00908 212 000,0042 712 000,163,95,54,729,3
ZAKŁADY GÓRNICZO-HUTNICZE "BOLESŁAW" SPÓŁKA AKCYJNA763 569 808,35425 304 722,60833 371 657,6037 035 453,634,98,74,444,3
Grupa Kapitałowa HUTMEN SPÓŁKA AKCYJNA498 801 000,30207 133 000,00747 406 000,00-13 737 000,00-2,8-6,6-1,858,5
Grupa Kapitałowa ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA305 653 327,10157 096 554,43652 581 287,7844 124 954,1014,428,16,848,6
HUTA CYNKU "MIASTECZKO ŚLĄSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA273 565 537,8387 585 781,59580 331 436,767 327 451,462,78,41,368,0
GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA895 630 000,00615 408 000,00501 079 000,2253 394 000,006,08,710,731,3
ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA193 295 005,94106 573 087,44435 750 473,3937 362 314,1819,335,18,644,9
LWW ŚLĄSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ139 821 000,2422 894 000,00412 144 000,004 867 000,003,521,31,283,6
HUTMEN SPÓŁKA AKCYJNA333 965 000,29253 120 000,00377 072 000,002 270 000,000,70,90,624,2
WALCOWNIA METALI "DZIEDZICE" SPÓŁKA AKCYJNA217 362 423,7225 486 957,58363 494 882,52-10 889 053,34-5,0-42,7-3,088,3
Grupa Kapitałowa ZM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA170 975 000,00111 333 000,12263 077 000,0010 939 000,006,49,84,234,9
BATERPOL SPÓŁKA AKCYJNA158 805 000,2777 708 000,00262 930 000,0021 994 000,0013,928,38,451,1
SAPA ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ239 416 730,58208 641 664,09262 293 197,998 912 523,643,74,33,412,9
ZM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA170 975 000,00111 333 000,00260 760 000,2110 939 000,006,49,84,234,9
ALUMETAL GORZYCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ109 459 924,5464 052 046,65233 527 733,0723 022 497,6521,035,99,941,5
HYDRO ALUMINIUM CHRZANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ98 381 625,0764 544 927,75224 493 693,965 451 456,265,58,52,434,4
NOWOCZESNE PRODUKTY ALUMINIOWE SKAWINA SPÓŁKA AKCYJNA81 939 000,0023 522 000,14194 661 000,003 061 000,003,713,01,671,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.