Podsumowanie

Grupa ta obejmuje wytwarzanie półwyrobów i różnorodnych odlewów w procesie odlewniczym.

Grupa ta nie obejmuje odlewnictwa wyrobów finalnych, takich jak:

  • kotły i grzejniki, sklasyfikowanego w 25.21.Z,
  • artykuły gospodarstwa domowego, sklasyfikowanego w 25.99.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 758 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,4% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009665
31 marca 2010713
30 czerwca 2010721
30 września 2010731
31 grudnia 2010745
31 marca 2011747
30 czerwca 2011750
30 września 2011746
31 grudnia 2011748
31 marca 2012749
30 czerwca 2012749
30 września 2012749
31 grudnia 2012745
31 marca 2013755
30 czerwca 2013761
30 września 2013762
31 grudnia 2013755
31 marca 2014755
30 czerwca 2014758
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (21,1% ogółu), mazowieckie (12,9% ogółu) oraz wielkopolskie (11,6% ogółu).

śląskie16021,1%
mazowieckie9812,9%
wielkopolskie8811,6%
małopolskie729,5%
świętokrzyskie466,1%
dolnośląskie395,1%
podkarpackie385,0%
łódzkie385,0%
pomorskie364,7%
kujawsko-pomorskie324,2%
opolskie304,0%
zachodniopomorskie222,9%
warmińsko-mazurskie222,9%
lubuskie182,4%
lubelskie162,1%
podlaskie30,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (53,3% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (24,5% podmiotów) oraz spółki cywilne (13,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza40453,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością18624,5%
spółki cywilne9913,1%
spółki jawne324,2%
spółki akcyjne222,9%
spółdzielnie70,9%
spółki komandytowe70,9%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (79,9% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (7,8% podmiotów) oraz własność zagraniczna (4,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych60679,9%
własność prywatna krajowa pozostała597,8%
własność zagraniczna364,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej162,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych152,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej121,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej60,8%
własność państwowych osób prawnych50,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (66,2% podmiotów) i od 10 do 49 (20,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych50266,2%
od 10 do 49 zatrudnionych15520,4%
od 50 do 249 zatrudnionych759,9%
powyżej 250 zatrudnionych263,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 4 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to odlewnictwo żeliwa (2,3 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Odlewnictwo metali (PKD 24.5)2 608 664 836,041 094 013 476,313 597 470 945,69113 215 168,314,310,43,258,1
Odlewnictwo żeliwa (PKD 24.51)1 412 675 298,75527 855 211,472 278 570 425,4447 988 380,173,49,12,162,6
Odlewnictwo metali lekkich (PKD 24.53)744 768 931,17324 644 218,82959 893 464,0145 535 673,316,114,04,756,4
Odlewnictwo staliwa (PKD 24.52)413 181 450,99216 717 546,94294 145 249,0518 342 425,574,48,56,247,6
Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych (PKD 24.54)38 039 155,1324 796 499,0864 861 807,191 348 689,263,65,42,134,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 44 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to DP METAL PROCESSING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (770,0 mln zł), NEMAK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (475,4 mln zł) oraz TEKSID IRON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (294,5 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
DP METAL PROCESSING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ247 900 594,2161 895 605,48770 002 124,8751 398 904,8420,783,06,775,0
NEMAK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ280 459 642,46103 861 747,63475 446 691,5018 281 495,066,517,63,963,0
TEKSID IRON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ142 185 323,1920 408 465,14294 467 039,86-17 345 416,93-12,2-85,0-5,985,7
THONI ALUTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ255 072 031,83156 982 193,11242 523 845,5341 997 648,2516,526,817,338,5
Grupa Kapitałowa POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SPÓŁKA AKCYJNA226 829 102,40120 921 606,72172 343 722,174 826 556,462,14,02,846,7
HUTA MAŁAPANEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ121 326 514,3144 745 209,55136 880 309,66-17 497 979,00-14,4-39,1-12,863,1
ZAKŁAD METALURGICZNY "WSK RZESZÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ135 802 574,4154 586 027,19131 341 403,45-514 392,32-0,4-0,9-0,459,8
ODLEWNIA ŻELIWA "ŚREM" SPÓŁKA AKCYJNA188 948 106,5797 648 427,91121 405 580,492 302 793,061,22,41,948,3
GRUPA POWEN-WAFAPOMP SPÓŁKA AKCYJNA74 836 814,6049 041 592,61109 668 116,321 376 473,451,82,81,334,5
FINNVEDEN METAL STRUCTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ78 622 957,0917 137 251,23108 953 904,9729 258,970,00,20,078,2
METALODLEW SPÓŁKA AKCYJNA42 546 930,949 937 235,0592 748 760,45735 259,971,77,40,876,6
Grupa Kapitałowa METALODLEW SPÓŁKA AKCYJNA42 152 910,419 803 343,2491 867 642,63564 984,441,35,80,676,7
SPÓŁKA AKCYJNA ODLEWNIE POLSKIE76 243 438,9012 870 169,3178 725 368,161 356 473,021,810,51,783,1
ODLEWNIA ŻELIWA SPÓŁKA AKCYJNA W ZAWIERCIU105 352 470,8754 965 216,0073 943 440,56-5 263 475,76-5,0-9,6-7,147,8
KRAKODLEW SPÓŁKA AKCYJNA36 527 164,9216 148 388,7169 563 090,21-3 233 895,39-8,9-20,0-4,755,8
ZAKŁADY METALOWO - CHEMICZNE METCHEM ANDRZEJ ŚWIERCZEK59 160 462,8928 510 760,8064 974 024,3916 290 885,2827,557,125,151,8
FABRYKA URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH "CHOFUM" W CHOCIANOWIE SPÓŁKA AKCYJNA40 150 679,5310 238 098,6747 744 304,875 941 875,5714,858,012,574,5
KONECKIE ZAKŁADY ODLEWNICZE SPÓŁKA AKCYJNA33 920 752,7120 450 070,5145 576 653,30-45 074,52-0,1-0,2-0,139,7
ODLEWNIA "ELZAMECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 354 201,209 518 130,5444 245 257,352 892 112,9015,830,46,548,1
FERREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 657 672,388 450 682,5541 225 132,221 045 607,676,712,42,546,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.