Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 212 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,0% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009195
31 marca 2010201
30 czerwca 2010204
30 września 2010205
31 grudnia 2010205
31 marca 2011210
30 czerwca 2011211
30 września 2011203
31 grudnia 2011203
31 marca 2012201
30 czerwca 2012204
30 września 2012206
31 grudnia 2012207
31 marca 2013212
30 czerwca 2013210
30 września 2013213
31 grudnia 2013213
31 marca 2014213
30 czerwca 2014212
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (23,1% ogółu), śląskie (16,0% ogółu) oraz wielkopolskie (15,1% ogółu).

mazowieckie4923,1%
śląskie3416,0%
wielkopolskie3215,1%
małopolskie3014,2%
pomorskie146,6%
dolnośląskie115,2%
podkarpackie115,2%
opolskie115,2%
kujawsko-pomorskie62,8%
łódzkie41,9%
zachodniopomorskie31,4%
lubelskie31,4%
lubuskie20,9%
podlaskie10,5%
warmińsko-mazurskie10,5%
świętokrzyskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (66,0% podmiotów), spółki cywilne (14,6% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza14066,0%
spółki cywilne3114,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3014,2%
spółki jawne41,9%
spółdzielnie31,4%
spółki komandytowe31,4%
spółki akcyjne10,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 5 różnych formach własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (89,2% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych18989,2%
własność prywatna krajowa pozostała83,8%
własność zagraniczna73,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej41,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych41,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (80,7% podmiotów) i od 10 do 49 (15,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych17180,7%
od 10 do 49 zatrudnionych3215,1%
od 50 do 249 zatrudnionych83,8%
powyżej 250 zatrudnionych10,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych (PKD 24.54)38 039 155,1324 796 499,0864 861 807,191 348 689,263,65,42,134,8
Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi (PKD 24.54.A)38 039 155,1324 796 499,0864 861 807,191 348 689,263,65,42,134,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 2 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to ODLEWNIA METALI SZOPIENICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (35,6 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
ODLEWNIA METALI SZOPIENICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 312 498,079 200 736,7435 632 293,14-3 183 729,48-16,5-34,6-8,952,4
PRZEDSIĘBIORSTWO ODLEWNICZO-MECHANICZNE "KIGEMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 726 657,0615 595 762,3429 229 514,054 532 419,5824,229,115,516,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.