Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • odlewnictwo części z miedzi,
  • odlewnictwo części ze stopów miedzi.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 101 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,9% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009106
31 marca 2010112
30 czerwca 2010112
30 września 2010109
31 grudnia 2010106
31 marca 2011111
30 czerwca 2011110
30 września 2011103
31 grudnia 2011101
31 marca 201298
30 czerwca 201299
30 września 2012100
31 grudnia 2012100
31 marca 2013105
30 czerwca 2013104
30 września 2013104
31 grudnia 2013103
31 marca 2014102
30 czerwca 2014101
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (20,8% ogółu), małopolskie (19,8% ogółu) oraz śląskie (16,8% ogółu).

mazowieckie2120,8%
małopolskie2019,8%
śląskie1716,8%
wielkopolskie1514,9%
pomorskie76,9%
podkarpackie65,9%
opolskie55,0%
dolnośląskie33,0%
kujawsko-pomorskie33,0%
warmińsko-mazurskie11,0%
lubelskie11,0%
lubuskie11,0%
podlaskie11,0%
zachodniopomorskie00,0%
łódzkie00,0%
świętokrzyskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (65,3% podmiotów), spółki cywilne (17,8% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (13,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza6665,3%
spółki cywilne1817,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1413,9%
spółdzielnie11,0%
spółki akcyjne11,0%
spółki jawne11,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 5 różnych formach własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (92,1% podmiotów) oraz własność zagraniczna (3,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych9392,1%
własność zagraniczna33,0%
własność prywatna krajowa pozostała33,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej11,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych11,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (84,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych8584,2%
od 10 do 49 zatrudnionych1211,9%
od 50 do 249 zatrudnionych44,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi (PKD 24.54.A)38 039 155,1324 796 499,0864 861 807,191 348 689,263,65,42,134,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 2 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to ODLEWNIA METALI SZOPIENICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (35,6 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
ODLEWNIA METALI SZOPIENICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 312 498,079 200 736,7435 632 293,14-3 183 729,48-16,5-34,6-8,952,4
PRZEDSIĘBIORSTWO ODLEWNICZO-MECHANICZNE "KIGEMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 726 657,0615 595 762,3429 229 514,054 532 419,5824,229,115,516,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.