Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (54,0% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (28,9% podmiotów) oraz spółki cywilne (8,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 12854,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością60428,9%
spółki cywilne1798,6%
spółki akcyjne663,2%
spółki jawne623,0%
spółki komandytowe331,6%
spółdzielnie70,3%
spółki komandytowo-akcyjne60,3%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych50,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki akcyjne
spółki jawne
spółki komandytowe
spółdzielnie
spółki komandytowo-akcyjne
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 5 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (55,8% największych podmiotów) oraz spółki akcyjne (40,4% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością5855,8%
spółki akcyjne4240,4%
indywidualna działalność gospodarcza21,9%
spółki komandytowe11,0%
spółki jawne11,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.