Dane finansowe

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 5 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podgrup branżowych obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podgrup. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Dwie podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to transport lądowy oraz transport rurociągowy (33,6 mld zł) oraz magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (23,2 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)87 012 738 426,3139 594 077 108,4568 975 858 325,681 305 828 451,151,53,31,954,5
Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49)36 892 955 023,3218 787 901 542,9333 560 001 954,43697 504 539,491,93,72,149,1
Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52)40 568 981 724,2618 210 052 360,6923 186 212 584,80449 467 120,221,12,51,955,1
Działalność pocztowa i kurierska (PKD 53)5 195 015 508,911 559 596 099,987 771 765 206,20176 327 649,203,411,32,370,0
Transport lotniczy (PKD 51)2 902 398 475,89590 095 906,963 751 290 244,77-18 776 679,50-0,7-3,2-0,579,7
Transport wodny (PKD 50)1 453 387 693,93446 431 197,89706 588 335,481 305 821,740,10,30,269,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 25 podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podklas PKD 2007 obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podklas. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Trzy podklasy PKD 2007 w branży o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to transport drogowy towarów (11,0 mld zł), działalność pozostałych agencji transportowych (10,6 mld zł) oraz transport kolejowy towarów (8,1 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)87 012 738 426,3139 594 077 108,4568 975 858 325,681 305 828 451,151,53,31,954,5
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)5 592 243 427,751 744 671 189,5810 961 895 692,22272 741 657,704,915,62,568,8
Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C)3 947 974 771,901 686 194 404,6210 583 851 921,74371 612 502,579,422,03,557,3
Transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z)8 285 330 616,573 113 229 068,738 133 843 608,40-153 564 829,11-1,9-4,9-1,962,4
Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego) (PKD 53.10.Z)4 628 414 500,711 281 953 926,096 434 000 920,6752 146 797,371,14,10,872,3
Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z)8 804 360 367,344 220 452 285,655 753 302 747,12-2 524 193,90-0,0-0,1-0,052,1
Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z)24 165 877 814,478 857 859 350,594 371 328 199,02-431 458 572,10-1,8-4,9-9,963,4
Transport lotniczy pasażerski (PKD 51.10.Z)2 764 609 393,57537 882 423,573 494 238 061,96-45 128 533,46-1,6-8,4-1,380,5
Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy (PKD 49.10.Z)4 200 110 267,751 254 964 365,543 371 374 456,60-297 092 012,14-7,1-23,7-8,870,1
Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)2 432 278 714,211 123 457 264,543 085 721 866,60176 231 707,957,315,75,753,8
Transport rurociągami paliw gazowych (PKD 49.50.A)5 744 347 570,665 141 060 954,872 455 928 895,61651 454 512,0111,312,726,510,5
Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z)1 535 080 425,36806 217 989,102 234 716 342,40-15 039 202,46-1,0-1,9-0,747,5
Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z)6 640 951 760,005 037 792 696,122 141 788 593,11178 307 918,342,73,58,324,1
Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z)566 601 008,20277 642 173,891 337 764 285,53124 180 851,8321,944,79,351,0
Działalność morskich agencji transportowych (PKD 52.29.A)322 653 071,87118 746 208,731 000 071 274,5026 579 243,448,222,42,763,2
Działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A)1 729 612 860,79811 313 154,39757 278 368,2748 887 427,662,86,06,553,1
Przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24.A)1 043 465 055,95435 198 704,77711 779 262,5650 450 028,554,811,67,158,3
Transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B)2 731 482 347,892 507 305 689,46648 940 212,08241 528 607,398,89,637,28,2
Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C)209 203 509,9590 826 064,71429 024 692,3728 166 352,0613,531,06,656,6
Transport morski i przybrzeżny towarów (PKD 50.20.Z)1 159 234 562,97286 432 745,08410 570 706,1610 277 176,690,93,62,575,3
Transport lotniczy towarów (PKD 51.21.Z)137 789 082,3252 213 483,39257 052 182,8126 351 853,9619,150,510,362,1
Transport morski i przybrzeżny pasażerski (PKD 50.10.Z)110 631 671,3571 111 794,09201 450 696,32-19 436 886,69-17,6-27,3-9,735,7
Transport wodny śródlądowy towarów (PKD 50.40.Z)183 521 459,6188 886 658,7294 566 933,0010 465 531,745,711,811,151,6
Działalność śródlądowych agencji transportowych (PKD 52.29.B)25 957 554,956 455 217,5479 058 151,921 357 877,995,221,01,775,1
Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD 52.22.B)49 166 882,8342 734 123,5920 431 744,33-28 265,86-0,1-0,1-0,113,1
Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A)1 839 727,34-524 828,915 878 510,38-639 100,38-34,7121,8-10,9128,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.