Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

  • działalność pocztową i kurierską, taką jak: odbieranie, przewóz i doręczanie przesyłek listowych i paczek,
  • lokalne usługi doręczycieli i posłańców.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 216 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 8,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20092 608
31 marca 20102 741
30 czerwca 20102 853
30 września 20103 010
31 grudnia 20103 163
31 marca 20113 265
30 czerwca 20113 365
30 września 20113 488
31 grudnia 20113 567
31 marca 20123 552
30 czerwca 20123 642
30 września 20123 675
31 grudnia 20123 739
31 marca 20133 797
30 czerwca 20133 884
30 września 20134 003
31 grudnia 20134 079
31 marca 20144 162
30 czerwca 20144 216
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (21,1% ogółu), śląskie (12,5% ogółu) oraz wielkopolskie (10,7% ogółu).

mazowieckie89121,1%
śląskie52612,5%
wielkopolskie45010,7%
dolnośląskie4109,7%
łódzkie3137,4%
małopolskie2806,6%
zachodniopomorskie2115,0%
lubuskie1684,0%
lubelskie1663,9%
kujawsko-pomorskie1653,9%
pomorskie1613,8%
podkarpackie1293,1%
warmińsko-mazurskie1202,8%
świętokrzyskie962,3%
podlaskie811,9%
opolskie491,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (92,9% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (4,4% podmiotów) oraz spółki cywilne (2,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza3 91592,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1874,4%
spółki cywilne932,2%
spółki jawne70,2%
spółki akcyjne50,1%
spółki komandytowe50,1%
spółdzielnie20,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (98,3% podmiotów), własność zagraniczna (0,8% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych4 14598,3%
własność zagraniczna340,8%
własność prywatna krajowa pozostała200,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej70,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,1%
własność skarbu państwa10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,4% podmiotów) i od 10 do 49 (1,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych4 14898,4%
od 10 do 49 zatrudnionych521,2%
od 50 do 249 zatrudnionych110,3%
powyżej 250 zatrudnionych50,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego) (6,4 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność pocztowa i kurierska (PKD 53)5 195 015 508,911 559 596 099,987 771 765 206,20176 327 649,203,411,32,370,0
Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego) (PKD 53.1)4 628 414 500,711 281 953 926,096 434 000 920,6752 146 797,371,14,10,872,3
Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.2)566 601 008,20277 642 173,891 337 764 285,53124 180 851,8321,944,79,351,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 9 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (6,7 mld zł), POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (6,4 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa DPD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (536,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA7 742 602 000,281 400 446 000,006 739 639 000,0061 519 000,000,84,40,981,9
POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA4 628 414 500,711 281 953 926,096 434 000 921,0852 146 797,371,14,10,872,3
Grupa Kapitałowa DPD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ166 658 186,45-18 000 000,00536 944 294,8045 596 942,2027,4-253,38,5100,0
DPD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ163 995 266,0188 810 524,57523 240 901,1045 745 288,5027,951,58,745,9
GENERAL LOGISTICS SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)211 980 022,88149 654 917,33281 899 658,4153 598 548,1725,335,819,029,4
OPEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ57 282 859,145 444 536,79195 365 212,928 689 209,5915,2159,64,590,5
INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ70 513 000,0018 773 000,00144 988 000,009 610 000,1613,651,26,673,4
UPS SCS (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 681 680,95716 737,6194 834 934,17712 293,793,399,40,896,7
POLSKA GRUPA POCZTOWA SPÓŁKA AKCYJNA16 986 826,309 120 588,3249 053 662,865 808 674,3434,263,711,846,3
I.D.MARKETING SPÓŁKA AKCYJNA17 064 605,903 685 832,2125 155 989,39180 800,081,14,90,778,4
PATRON SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ7 096 748,661 436 037,5223 225 927,21-163 961,73-2,3-11,4-0,779,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.