Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 23 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (97,3% podmiotów), własność zagraniczna (1,0% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych218 26697,3%
własność zagraniczna2 1511,0%
własność prywatna krajowa pozostała2 0760,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej4520,2%
własność samorządowa3750,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych3640,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej2470,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej2140,1%
własność skarbu państwa500,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej390,0%
pozostałe1210,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność zagraniczna
własność prywatna krajowa pozostała
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność samorządowa
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność skarbu państwa
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 21 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność zagraniczna (22,1% największych podmiotów), własność krajowych osób fizycznych (18,7% największych podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (14,2% największych podmiotów).

własność zagraniczna11522,1%
własność krajowych osób fizycznych9718,7%
własność prywatna krajowa pozostała7414,2%
własność samorządowa7013,5%
własność skarbu państwa366,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej214,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej193,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej132,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych132,5%
własność państwowych osób prawnych122,3%
pozostałe387,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności skarbu państwa (26,8% sumy kapitałów własnych), własność skarbu państwa (23,7% sumy kapitałów własnych) oraz własność samorządowa (10,9% sumy kapitałów własnych).

własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności skarbu państwa10 532 277 243,01 zł26,8%
własność skarbu państwa9 299 788 305,39 zł23,7%
własność samorządowa4 279 583 654,37 zł10,9%
własność prywatna krajowa pozostała3 130 058 616,67 zł8,0%
własność państwowych osób prawnych3 114 695 627,50 zł7,9%
własność zagraniczna2 623 823 682,14 zł6,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa1 346 217 790,36 zł3,4%
własność krajowych osób fizycznych1 223 298 923,30 zł3,1%
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności państwowych osób prawnych600 367 016,38 zł1,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej574 632 918,07 zł1,5%
pozostałe2 516 671 550 zł6,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.