Podsumowanie

Dział ten obejmuje magazynowanie i działalność wspomagającą transport, taką jak: działalność dotyczącą infrastruktury transportowej (np. działalność portów lotniczych, portów morskich, tuneli, mostów itp.), działalność agencji transportowych i przeładunek towarów.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 17 012 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 5,1% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200914 102
31 marca 201014 324
30 czerwca 201014 634
30 września 201014 728
31 grudnia 201014 895
31 marca 201114 984
30 czerwca 201115 048
30 września 201115 128
31 grudnia 201115 152
31 marca 201215 208
30 czerwca 201215 548
30 września 201215 588
31 grudnia 201215 718
31 marca 201315 769
30 czerwca 201316 182
30 września 201316 273
31 grudnia 201316 371
31 marca 201416 658
30 czerwca 201417 012
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (19,1% ogółu), śląskie (10,5% ogółu) oraz pomorskie (10,0% ogółu).

mazowieckie3 25419,1%
śląskie1 79310,5%
pomorskie1 70710,0%
wielkopolskie1 5359,0%
zachodniopomorskie1 3027,7%
dolnośląskie1 1847,0%
małopolskie1 1146,5%
kujawsko-pomorskie9605,6%
lubelskie9365,5%
łódzkie9055,3%
lubuskie5043,0%
świętokrzyskie4262,5%
podkarpackie4202,5%
warmińsko-mazurskie3592,1%
podlaskie3432,0%
opolskie2701,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 18 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (70,2% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (16,6% podmiotów) oraz spółki cywilne (9,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza11 94170,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2 81916,6%
spółki cywilne1 5779,3%
spółki jawne2191,3%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne1330,8%
spółki komandytowe1130,7%
spółki akcyjne840,5%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych330,2%
spółki komandytowo-akcyjne290,2%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne250,1%
pozostałe390,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 21 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (89,1% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,5% podmiotów) oraz własność zagraniczna (3,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych15 16089,1%
własność prywatna krajowa pozostała5913,5%
własność zagraniczna5433,2%
własność samorządowa1801,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej1470,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1240,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1030,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej800,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej150,1%
własność skarbu państwa140,1%
pozostałe550,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (93,6% podmiotów) i od 10 do 49 (5,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych15 92693,6%
od 10 do 49 zatrudnionych8555,0%
od 50 do 249 zatrudnionych1821,1%
powyżej 250 zatrudnionych490,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność usługowa wspomagająca transport (20,1 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52)40 568 981 724,2618 210 052 360,6923 186 212 584,80449 467 120,221,12,51,955,1
Działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2)38 134 863 282,7117 087 119 925,0620 094 612 207,82273 874 512,650,71,61,455,2
Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1)2 434 118 441,551 122 932 435,633 091 600 376,98175 592 607,577,215,65,753,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 169 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SPÓŁKA AKCYJNA (3,8 mld zł), MGL METRO GROUP LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA (1,5 mld zł) oraz UPS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,4 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SPÓŁKA AKCYJNA23 435 268 485,308 356 026 456,273 761 604 031,82-443 878 045,87-1,9-5,3-11,864,3
MGL METRO GROUP LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA427 377 523,5638 400 000,001 510 408 050,33171 586 494,1440,2446,811,491,0
UPS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ263 536 211,79143 975 714,631 354 031 436,9751 653 863,6719,635,93,845,4
SCHENKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ421 570 614,87217 418 471,011 174 055 728,2943 787 478,0610,420,13,748,4
Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE "PORTY LOTNICZE"3 406 651 084,112 481 099 926,71986 914 409,66160 755 317,174,76,516,327,2
Grupa Kapitałowa MISTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ214 387 046,5034 383 219,06919 294 451,064 894 863,902,314,20,584,0
RABEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ370 592 180,0577 346 535,68869 202 495,2955 893 100,7215,172,36,479,1
Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNE TRADE TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ304 004 600,17184 053 800,00749 060 600,007 483 900,002,54,11,039,5
PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNE TRADE TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ286 655 800,00173 613 500,00737 687 300,417 537 400,002,64,31,039,4
PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE "PORTY LOTNICZE"2 610 120 046,192 161 761 656,21619 698 824,49112 251 429,804,35,218,117,2
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ840 553 754,61578 103 255,03600 091 379,9624 260 314,272,94,24,031,2
Grupa Kapitałowa PEKAES SPÓŁKA AKCYJNA402 879 000,00296 096 000,00563 774 000,32-703 000,00-0,2-0,2-0,126,5
ASPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ159 745 607,9876 889 746,85453 752 802,2820 611 601,0512,926,84,551,9
PEKAES SPÓŁKA AKCYJNA426 285 000,00343 317 000,00415 895 000,32-44 763 000,00-10,5-13,0-10,819,5
Grupa Kapitałowa OPERATOR LOGISTYCZNY PALIW PŁYNNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 091 773 000,00625 381 306,11364 493 040,9451 639 797,994,78,314,242,7
SHIP - SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA617 550 066,5137 443 430,19362 160 308,85-2 624 959,99-0,4-7,0-0,793,9
Grupa Kapitałowa JAS-FBG SPÓŁKA AKCYJNA124 782 968,6124 654 746,00348 803 504,626 579 636,005,326,71,980,2
JAS-FBG SPÓŁKA AKCYJNA107 136 275,4522 459 441,38347 095 195,756 387 682,726,028,41,879,0
KUEHNE+NAGEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ125 691 700,0066 838 800,00342 454 500,27-6 276 000,00-5,0-9,4-1,846,8
OPERATOR LOGISTYCZNY PALIW PŁYNNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 081 816 326,22626 877 581,72340 681 269,0352 525 383,224,98,415,442,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.