Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (19,1% ogółu), śląskie (10,5% ogółu) oraz pomorskie (10,0% ogółu).

mazowieckie3 25419,1%
śląskie1 79310,5%
pomorskie1 70710,0%
wielkopolskie1 5359,0%
zachodniopomorskie1 3027,7%
dolnośląskie1 1847,0%
małopolskie1 1146,5%
kujawsko-pomorskie9605,6%
lubelskie9365,5%
łódzkie9055,3%
lubuskie5043,0%
świętokrzyskie4262,5%
podkarpackie4202,5%
warmińsko-mazurskie3592,1%
podlaskie3432,0%
opolskie2701,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
pomorskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
dolnośląskie
małopolskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
łódzkie
lubuskie
świętokrzyskie
podkarpackie
warmińsko-mazurskie
podlaskie
opolskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (28,4% ogółu), pomorskie (21,3% ogółu) oraz zachodniopomorskie (11,8% ogółu).

Na mapie zaznaczono 100 spośród 169 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie4828,4%
pomorskie3621,3%
zachodniopomorskie2011,8%
śląskie1911,2%
wielkopolskie127,1%
lubelskie74,1%
dolnośląskie74,1%
małopolskie53,0%
łódzkie42,4%
kujawsko-pomorskie31,8%
lubuskie31,8%
opolskie21,2%
podkarpackie21,2%
podlaskie10,6%
warmińsko-mazurskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.