Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 19 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (89,3% podmiotów), spółki cywilne (4,9% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (4,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza200 37689,3%
spółki cywilne10 8944,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością10 3114,6%
spółki jawne1 6680,7%
spółki komandytowe3610,2%
spółki akcyjne2270,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych1480,1%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne1330,1%
spółdzielnie660,0%
spółki komandytowo-akcyjne660,0%
pozostałe1050,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki cywilne
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki jawne
spółki komandytowe
spółki akcyjne
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne
spółdzielnie
spółki komandytowo-akcyjne
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (67,9% największych podmiotów), spółki akcyjne (24,2% największych podmiotów) oraz indywidualna działalność gospodarcza (2,9% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością35367,9%
spółki akcyjne12624,2%
indywidualna działalność gospodarcza152,9%
spółki jawne61,2%
spółki komandytowe40,8%
przedsiębiorstwa państwowe30,6%
państwowe jednostki organizacyjne10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.