Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

  • transport wodny pasażerów lub towarów, rozkładowy i pozarozkładowy,
  • holowanie i pchanie w transporcie wodnym,
  • działalność łodzi wycieczkowych, promów, taksówek wodnych itp.

Czynnikiem decydującym, pozwalającym na rozróżnienie transportu morskiego od transportu wodnego śródlądowego jest rodzaj używanych statków. Transport statkami pełnomorskimi sklasyfikowany jest w odpowiednich podklasach grup 50.1 i 50.2, natomiast transport wodny przy użyciu innych rodzajów statków sklasyfikowany jest w odpowiednich podklasach grup 50.3 i 50.4.

Dział ten nie obejmuje:

  • działalności restauracji i barów na pokładach statków, jeśli wykonywana jest przez odrębną jednostkę, sklasyfikowanej w 56.10.A, 56.30.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 351 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,7% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009699
31 marca 2010769
30 czerwca 20101 145
30 września 20101 048
31 grudnia 2010741
31 marca 2011909
30 czerwca 20111 258
30 września 20111 099
31 grudnia 2011754
31 marca 2012856
30 czerwca 20121 305
30 września 20121 104
31 grudnia 2012763
31 marca 2013851
30 czerwca 20131 329
30 września 20131 147
31 grudnia 2013815
31 marca 2014885
30 czerwca 20141 351
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa małopolskie (39,3% ogółu), zachodniopomorskie (15,3% ogółu) oraz pomorskie (12,1% ogółu).

małopolskie53139,3%
zachodniopomorskie20715,3%
pomorskie16312,1%
dolnośląskie997,3%
mazowieckie836,1%
warmińsko-mazurskie544,0%
opolskie533,9%
wielkopolskie382,8%
kujawsko-pomorskie352,6%
lubuskie191,4%
podlaskie171,3%
podkarpackie161,2%
śląskie151,1%
lubelskie80,6%
świętokrzyskie80,6%
łódzkie50,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (79,5% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,8% podmiotów) oraz spółki cywilne (8,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 07479,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1339,8%
spółki cywilne1098,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych100,7%
spółki akcyjne80,6%
spółki jawne70,5%
spółki komandytowe30,2%
przedsiębiorstwa państwowe20,1%
spółdzielnie20,1%
przedstawicielstwa zagraniczne10,1%
pozostałe20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (91,9% podmiotów), własność zagraniczna (4,2% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 24291,9%
własność zagraniczna574,2%
własność prywatna krajowa pozostała251,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej90,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej60,4%
własność samorządowa30,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych20,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,1%
własność państwowych osób prawnych20,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
pozostałe20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,4% podmiotów) i od 10 do 49 (2,5% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 30396,4%
od 10 do 49 zatrudnionych342,5%
od 50 do 249 zatrudnionych120,9%
powyżej 250 zatrudnionych20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 3 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to transport morski i przybrzeżny towarów (410,6 mln zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Transport wodny (PKD 50)1 453 387 693,93446 431 197,89706 588 335,481 305 821,740,10,30,269,3
Transport morski i przybrzeżny towarów (PKD 50.2)1 159 234 562,97286 432 745,08410 570 706,1610 277 176,690,93,62,575,3
Transport morski i przybrzeżny pasażerski (PKD 50.1)110 631 671,3571 111 794,09201 450 696,32-19 436 886,69-17,6-27,3-9,735,7
Transport wodny śródlądowy towarów (PKD 50.4)183 521 459,6188 886 658,7294 566 933,0010 465 531,745,711,811,151,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 13 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa POLSKA ŻEGLUGA MORSKA PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE (2,2 mld zł), Grupa Kapitałowa OT LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA (408,5 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa POLSKA ŻEGLUGA BAŁTYCKA SPÓŁKA AKCYJNA (173,2 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa POLSKA ŻEGLUGA MORSKA PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE5 142 737 000,003 883 580 000,002 152 986 000,33490 585 000,009,512,622,824,5
Grupa Kapitałowa OT LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA333 493 424,00127 668 047,00408 473 488,0010 950 660,273,38,62,761,7
Grupa Kapitałowa POLSKA ŻEGLUGA BAŁTYCKA SPÓŁKA AKCYJNA118 152 208,1955 565 458,48173 179 604,75-27 009 039,19-22,9-48,6-15,653,0
POLSKA ŻEGLUGA BAŁTYCKA SPÓŁKA AKCYJNA66 556 642,1742 500 677,39170 543 015,06-19 840 947,92-29,8-46,7-11,636,1
POLSKA ŻEGLUGA MORSKA PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE210 266 354,4224 966 721,63130 071 792,4012 381 150,565,949,69,588,1
OT LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA183 521 459,6188 886 658,7294 566 933,0010 465 532,105,711,811,151,6
DCT GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA707 204 802,1391 361 000,5180 975 205,025 036 391,290,75,56,287,1
POLSKIE RATOWNICTWO OKRĘTOWE24 127 259,7917 186 273,6865 310 999,64-682 114,40-2,8-4,0-1,028,8
Grupa Kapitałowa POLSKIE LINIE OCEANICZNE SPÓŁKA AKCYJNA44 662 572,9916 469 303,8457 674 059,69-2 490 137,16-5,6-15,1-4,363,1
WUŻ PORT AND MARITIME SERVICES LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 793 512,0331 133 806,0446 950 549,566 208 530,1613,919,913,230,5
Grupa Kapitałowa POLSKIE RATOWNICTWO OKRĘTOWE84 148 454,6437 445 902,7143 535 817,17-16 052 586,75-19,1-42,9-36,955,5
Grupa Kapitałowa POL-LEVANT LINIE ŻEGLUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 642 209,4719 500 950,1132 430 983,27-2 878 966,08-6,5-14,8-8,956,3
WUŻ - PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ŻEGLUGOWYCH I PORTOWYCH GDYNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ35 999 445,6731 300 234,7130 336 311,59556 234,501,61,81,813,1
ŻEGLUGA GDAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ41 453 366,2726 143 418,6629 708 834,79392 370,161,01,51,336,9
POLSKIE LINIE OCEANICZNE SPÓŁKA AKCYJNA28 211 595,4122 116 445,5629 176 752,12686 848,752,43,12,421,6
POL-EURO LINIE ŻEGLUGOWE SPÓŁKA AKCYJNA39 699 302,8623 020 420,0720 008 827,25-9 063 790,53-22,8-39,4-45,342,0
Grupa Kapitałowa POL-EURO LINIE ŻEGLUGOWE SPÓŁKA AKCYJNA37 034 318,6518 938 417,9116 118 101,70-10 009 643,07-27,0-52,9-62,148,9
POL-LEVANT LINIE ŻEGLUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ41 191 098,7420 799 159,827 557 353,80-1 656 914,23-4,0-8,0-21,949,5
POLSKIE TERMINALE SPÓŁKA AKCYJNA2 621 663,342 467 698,931 198 846,4711 691,070,50,51,05,9
RUDOPORT SPÓŁKA AKCYJNA27 741 192,8124 548 683,68182 916,70-3 189 158,97-11,5-13,0-1 000,011,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.