Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa małopolskie (39,3% ogółu), zachodniopomorskie (15,3% ogółu) oraz pomorskie (12,1% ogółu).

małopolskie53139,3%
zachodniopomorskie20715,3%
pomorskie16312,1%
dolnośląskie997,3%
mazowieckie836,1%
warmińsko-mazurskie544,0%
opolskie533,9%
wielkopolskie382,8%
kujawsko-pomorskie352,6%
lubuskie191,4%
podlaskie171,3%
podkarpackie161,2%
śląskie151,1%
lubelskie80,6%
świętokrzyskie80,6%
łódzkie50,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

małopolskie
zachodniopomorskie
pomorskie
dolnośląskie
mazowieckie
warmińsko-mazurskie
opolskie
wielkopolskie
kujawsko-pomorskie
lubuskie
podlaskie
podkarpackie
śląskie
lubelskie
świętokrzyskie
łódzkie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 2 województwach.

Region administracyjny o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwo pomorskie (69,2% ogółu).

Na mapie zaznaczono 13 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

pomorskie969,2%
zachodniopomorskie430,8%
śląskie00,0%
podlaskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
wielkopolskie00,0%
podkarpackie00,0%
świętokrzyskie00,0%
opolskie00,0%
lubelskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
lubuskie00,0%
łódzkie00,0%
mazowieckie00,0%
małopolskie00,0%
dolnośląskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.