Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

  • lotniczy i kosmiczny transport pasażerów i towarów.

Dział ten nie obejmuje:

  • opryskiwania upraw roślinnych, sklasyfikowanego w 01.61.Z,
  • wykonywania generalnych przeglądów samolotów i silników lotniczych, sklasyfikowanego w 33.16.Z,
  • działalności portów lotniczych, sklasyfikowanej w 52.23.Z,
  • prowadzenia reklam w powietrzu, sklasyfikowanego w 73.11.Z,
  • wykonywania fotografii lotniczej, sklasyfikowanego w 74.20.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 418 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 13,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009196
31 marca 2010198
30 czerwca 2010219
30 września 2010233
31 grudnia 2010247
31 marca 2011256
30 czerwca 2011270
30 września 2011277
31 grudnia 2011287
31 marca 2012303
30 czerwca 2012324
30 września 2012347
31 grudnia 2012349
31 marca 2013348
30 czerwca 2013369
30 września 2013385
31 grudnia 2013378
31 marca 2014390
30 czerwca 2014418
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (57,9% ogółu), małopolskie (7,7% ogółu) oraz śląskie (6,0% ogółu).

mazowieckie24257,9%
małopolskie327,7%
śląskie256,0%
wielkopolskie245,7%
dolnośląskie184,3%
pomorskie143,3%
zachodniopomorskie143,3%
lubelskie133,1%
kujawsko-pomorskie92,2%
opolskie61,4%
podkarpackie51,2%
łódzkie51,2%
podlaskie41,0%
lubuskie30,7%
warmińsko-mazurskie30,7%
świętokrzyskie10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (53,1% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (28,9% podmiotów) oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych (12,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza22253,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością12128,9%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych5112,2%
spółki akcyjne102,4%
spółki cywilne61,4%
spółki komandytowo-akcyjne41,0%
spółki jawne20,5%
spółki komandytowe10,2%
fundacje10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (65,6% podmiotów), własność zagraniczna (19,6% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (6,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych27465,6%
własność zagraniczna8219,6%
własność prywatna krajowa pozostała286,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych102,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej81,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej61,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej51,2%
własność samorządowa10,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej10,2%
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności samorządowej10,2%
pozostałe20,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (90,9% podmiotów) i od 10 do 49 (6,5% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych38090,9%
od 10 do 49 zatrudnionych276,5%
od 50 do 249 zatrudnionych102,4%
powyżej 250 zatrudnionych10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to transport lotniczy pasażerski (3,5 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Transport lotniczy (PKD 51)2 902 398 475,89590 095 906,963 751 290 244,77-18 776 679,50-0,7-3,2-0,579,7
Transport lotniczy pasażerski (PKD 51.1)2 764 609 393,57537 882 423,573 494 238 061,96-45 128 533,46-1,6-8,4-1,380,5
Transport lotniczy towarów i transport kosmiczny (PKD 51.2)137 789 082,3252 213 483,39257 052 182,8126 351 853,9619,150,510,362,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 8 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa POLSKIE LINIE LOTNICZE "LOT" SPÓŁKA AKCYJNA (3,1 mld zł), POLSKIE LINIE LOTNICZE "LOT" SPÓŁKA AKCYJNA (3,0 mld zł) oraz SANTIAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (409,7 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa POLSKIE LINIE LOTNICZE "LOT" SPÓŁKA AKCYJNA2 777 393 399,82556 598 922,183 069 076 598,05-43 756 593,30-1,6-7,9-1,480,0
POLSKIE LINIE LOTNICZE "LOT" SPÓŁKA AKCYJNA2 711 802 193,57525 030 323,572 962 994 261,96-52 071 633,09-1,9-9,9-1,880,6
SANTIAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)39 964 200,0023 012 100,00409 721 800,3114 096 100,0035,361,33,442,4
AIR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)12 843 000,00-10 160 000,00121 522 000,13-7 153 000,00-55,770,4-5,9100,0
DSV AIR & SEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 323 300,003 851 400,0091 970 000,263 730 800,0020,496,94,179,0
Grupa Kapitałowa SPRINTAIR SPÓŁKA AKCYJNA90 573 801,7932 191 364,2384 918 564,2416 944 268,3318,752,620,064,5
SPRINTAIR SPÓŁKA AKCYJNA87 910 432,0932 429 416,5277 464 733,9518 702 549,9021,357,724,163,1
CEVA FREIGHT (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 376 270,441 931 802,7145 638 145,39565 123,955,029,31,283,0
PRZEDSIĘBIORSTWO EXIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 307 571,0312 771 830,5432 612 031,892 274 346,8515,917,87,010,7
SPRINTAIR CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ5 871 509,571 229 033,629 367 271,891 079 033,6218,487,811,579,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.