Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 8 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa POLSKIE LINIE LOTNICZE "LOT" SPÓŁKA AKCYJNA (3,1 mld zł), POLSKIE LINIE LOTNICZE "LOT" SPÓŁKA AKCYJNA (3,0 mld zł) oraz SANTIAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (409,7 mln zł).

Filtrowanie: wszystkie podmioty, bez grup kapitałowych, tylko grupy kapitałowe

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa POLSKIE LINIE LOTNICZE "LOT" SPÓŁKA AKCYJNA2 777 393 399,82556 598 922,183 069 076 598,05-43 756 593,30-1,6-7,9-1,480,0
POLSKIE LINIE LOTNICZE "LOT" SPÓŁKA AKCYJNA2 711 802 193,57525 030 323,572 962 994 261,96-52 071 633,09-1,9-9,9-1,880,6
SANTIAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)39 964 200,0023 012 100,00409 721 800,3114 096 100,0035,361,33,442,4
AIR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)12 843 000,00-10 160 000,00121 522 000,13-7 153 000,00-55,770,4-5,9100,0
DSV AIR & SEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 323 300,003 851 400,0091 970 000,263 730 800,0020,496,94,179,0
Grupa Kapitałowa SPRINTAIR SPÓŁKA AKCYJNA90 573 801,7932 191 364,2384 918 564,2416 944 268,3318,752,620,064,5
SPRINTAIR SPÓŁKA AKCYJNA87 910 432,0932 429 416,5277 464 733,9518 702 549,9021,357,724,163,1
CEVA FREIGHT (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 376 270,441 931 802,7145 638 145,39565 123,955,029,31,283,0
PRZEDSIĘBIORSTWO EXIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 307 571,0312 771 830,5432 612 031,892 274 346,8515,917,87,010,7
SPRINTAIR CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ5 871 509,571 229 033,629 367 271,891 079 033,6218,487,811,579,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.