Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (53,1% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (28,9% podmiotów) oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych (12,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza22253,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością12128,9%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych5112,2%
spółki akcyjne102,4%
spółki cywilne61,4%
spółki komandytowo-akcyjne41,0%
spółki jawne20,5%
spółki komandytowe10,2%
fundacje10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
spółki akcyjne
spółki cywilne
spółki komandytowo-akcyjne
spółki jawne
spółki komandytowe
fundacje
stowarzyszenia
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 2 różnych formach prawnych.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (75,0% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością675,0%
spółki akcyjne225,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.