Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 349 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 10,1% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009178
31 marca 2010181
30 czerwca 2010200
30 września 2010209
31 grudnia 2010218
31 marca 2011227
30 czerwca 2011238
30 września 2011245
31 grudnia 2011253
31 marca 2012270
30 czerwca 2012287
30 września 2012302
31 grudnia 2012304
31 marca 2013297
30 czerwca 2013317
30 września 2013325
31 grudnia 2013319
31 marca 2014334
30 czerwca 2014349
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (59,9% ogółu), małopolskie (6,9% ogółu) oraz śląskie (6,0% ogółu).

mazowieckie20959,9%
małopolskie246,9%
śląskie216,0%
wielkopolskie195,4%
dolnośląskie144,0%
zachodniopomorskie113,2%
pomorskie102,9%
lubelskie92,6%
kujawsko-pomorskie82,3%
opolskie51,4%
łódzkie51,4%
podlaskie41,1%
podkarpackie41,1%
warmińsko-mazurskie30,9%
lubuskie20,6%
świętokrzyskie10,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (51,9% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (28,7% podmiotów) oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych (14,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza18151,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością10028,7%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych4914,0%
spółki akcyjne92,6%
spółki cywilne51,4%
spółki jawne20,6%
fundacje10,3%
spółki komandytowe10,3%
spółki komandytowo-akcyjne10,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (63,6% podmiotów), własność zagraniczna (21,2% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (6,6% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych22263,6%
własność zagraniczna7421,2%
własność prywatna krajowa pozostała236,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej82,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych82,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej51,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej51,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej10,3%
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności samorządowej10,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa10,3%
pozostałe10,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (90,3% podmiotów) i od 10 do 49 (7,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych31590,3%
od 10 do 49 zatrudnionych257,2%
od 50 do 249 zatrudnionych82,3%
powyżej 250 zatrudnionych10,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Transport lotniczy pasażerski (PKD 51.1)2 764 609 393,57537 882 423,573 494 238 061,96-45 128 533,46-1,6-8,4-1,380,5
Transport lotniczy pasażerski (PKD 51.10)2 764 609 393,57537 882 423,573 494 238 061,96-45 128 533,46-1,6-8,4-1,380,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 3 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Dwa podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa POLSKIE LINIE LOTNICZE "LOT" SPÓŁKA AKCYJNA (3,1 mld zł) oraz POLSKIE LINIE LOTNICZE "LOT" SPÓŁKA AKCYJNA (3,0 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa POLSKIE LINIE LOTNICZE "LOT" SPÓŁKA AKCYJNA2 777 393 399,82556 598 922,183 069 076 598,05-43 756 593,30-1,6-7,9-1,480,0
POLSKIE LINIE LOTNICZE "LOT" SPÓŁKA AKCYJNA2 711 802 193,57525 030 323,572 962 994 261,96-52 071 633,09-1,9-9,9-1,880,6
SANTIAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)39 964 200,0023 012 100,00409 721 800,3114 096 100,0035,361,33,442,4
AIR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)12 843 000,00-10 160 000,00121 522 000,13-7 153 000,00-55,770,4-5,9100,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.