Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (57,9% ogółu), małopolskie (7,7% ogółu) oraz śląskie (6,0% ogółu).

mazowieckie24257,9%
małopolskie327,7%
śląskie256,0%
wielkopolskie245,7%
dolnośląskie184,3%
pomorskie143,3%
zachodniopomorskie143,3%
lubelskie133,1%
kujawsko-pomorskie92,2%
opolskie61,4%
podkarpackie51,2%
łódzkie51,2%
podlaskie41,0%
lubuskie30,7%
warmińsko-mazurskie30,7%
świętokrzyskie10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
małopolskie
śląskie
wielkopolskie
dolnośląskie
pomorskie
zachodniopomorskie
lubelskie
kujawsko-pomorskie
opolskie
łódzkie
podkarpackie
podlaskie
lubuskie
warmińsko-mazurskie
świętokrzyskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 3 województwach.

Region administracyjny o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwo mazowieckie (75,0% ogółu).

Na mapie zaznaczono 8 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie675,0%
lubelskie112,5%
opolskie112,5%
świętokrzyskie00,0%
śląskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
wielkopolskie00,0%
zachodniopomorskie00,0%
pomorskie00,0%
podlaskie00,0%
małopolskie00,0%
łódzkie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
dolnośląskie00,0%
podkarpackie00,0%
lubuskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.