Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność usługową wspomagającą lotniczy transport pasażerów, zwierząt i towarów, taką jak:
    • działalność terminali, takich jak: porty, dworce lotnicze itp.,
    • kontrola ruchu lotniczego,
    • obsługa naziemna statków powietrznych itp.,
  • usługi gaszenia pożarów i ochrony przeciwpożarowej w portach lotniczych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • przeładunku towarów, sklasyfikowanego w 52.24.C,
  • działalności szkół pilotażu, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 85.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 316 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 24,4% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009143
31 marca 2010156
30 czerwca 2010163
30 września 2010162
31 grudnia 2010168
31 marca 2011165
30 czerwca 2011172
30 września 2011178
31 grudnia 2011181
31 marca 2012188
30 czerwca 2012194
30 września 2012214
31 grudnia 2012250
31 marca 2013256
30 czerwca 2013254
30 września 2013257
31 grudnia 2013251
31 marca 2014256
30 czerwca 2014316
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (58,9% ogółu), śląskie (7,3% ogółu) oraz małopolskie (4,7% ogółu).

mazowieckie18658,9%
śląskie237,3%
małopolskie154,7%
dolnośląskie123,8%
lubelskie123,8%
wielkopolskie113,5%
pomorskie113,5%
podkarpackie92,8%
kujawsko-pomorskie82,5%
łódzkie72,2%
zachodniopomorskie61,9%
świętokrzyskie51,6%
warmińsko-mazurskie30,9%
opolskie30,9%
lubuskie30,9%
podlaskie20,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (68,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (25,0% podmiotów) oraz spółki akcyjne (2,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza21768,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością7925,0%
spółki akcyjne82,5%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych41,3%
spółki cywilne41,3%
przedsiębiorstwa państwowe10,3%
państwowe jednostki organizacyjne10,3%
spółki komandytowe10,3%
spółki komandytowo-akcyjne10,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (81,0% podmiotów), własność zagraniczna (7,0% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych25681,0%
własność zagraniczna227,0%
własność prywatna krajowa pozostała82,5%
własność samorządowa51,6%
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności państwowych osób prawnych51,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej41,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej30,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,9%
własność państwowych osób prawnych30,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,3%
pozostałe61,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (91,1% podmiotów) i od 10 do 49 (4,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych28891,1%
od 10 do 49 zatrudnionych134,1%
od 50 do 249 zatrudnionych82,5%
powyżej 250 zatrudnionych72,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z)6 640 951 760,005 037 792 696,122 141 788 593,11178 307 918,342,73,58,324,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 21 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE "PORTY LOTNICZE" (986,9 mln zł), PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE "PORTY LOTNICZE" (619,7 mln zł) oraz POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ (600,1 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE "PORTY LOTNICZE"3 406 651 084,112 481 099 926,71986 914 409,66160 755 317,174,76,516,327,2
PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE "PORTY LOTNICZE"2 610 120 046,192 161 761 656,21619 698 824,49112 251 429,804,35,218,117,2
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ840 553 754,61578 103 255,03600 091 379,9624 260 314,272,94,24,031,2
LOT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ64 104 364,0015 581 155,60176 357 406,9910 629 434,5016,668,26,075,7
Grupa Kapitałowa GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO LOTNICZE SPÓŁKA AKCYJNA384 762 403,96267 065 072,79136 973 685,8022 540 478,295,98,416,530,6
Grupa Kapitałowa MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY IM. JANA PAWŁA II KRAKÓW-BALICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ485 238 405,68385 026 498,83123 127 134,4727 029 877,595,67,022,020,7
MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY IM. JANA PAWŁA II KRAKÓW-BALICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ482 165 137,53383 589 726,74113 862 825,6127 156 053,315,67,123,920,4
PORT LOTNICZY WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA382 018 857,17238 725 220,97102 942 141,517 180 237,491,93,07,037,5
GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO LOTNICZE SPÓŁKA AKCYJNA350 553 497,84261 205 989,7984 102 203,4320 162 033,345,87,724,025,5
WELCOME AIRPORT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 006 180,8319 073 108,1375 896 198,602 449 676,706,312,83,251,1
PORT LOTNICZY GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ226 208 754,51166 777 688,7574 215 701,3813 827 074,316,18,318,626,3
PORT LOTNICZY POZNAŃ-ŁAWICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ276 998 011,85235 715 088,3953 876 445,77524 847,860,20,21,014,9
GTL LOT USŁUGI LOTNISKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 033 162,8610 276 510,5452 220 226,894 309 297,6413,941,98,366,9
WAS-KRK AIRPORT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ27 607 271,3915 752 739,5842 798 439,27177 955,880,61,10,442,9
LOTOS TANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 019 951,619 248 036,3732 576 276,02793 643,614,48,62,448,7
PORT LOTNICZY "RZESZÓW-JASIONKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ434 212 786,38410 630 115,9732 403 724,92-16 884 994,77-3,9-4,1-52,15,4
GDN AIRPORT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 143 105,8217 693 596,5228 876 740,264 292 176,9417,124,314,929,6
POZ AIRPORT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 928 221,6212 364 055,2723 338 627,773 525 672,0520,828,515,127,0
PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ256 764 204,94137 328 973,2512 447 639,05-19 160 328,95-7,5-14,0-153,946,5
PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ112 407 171,5449 999 600,898 519 553,49-7 481 682,80-6,7-15,0-87,855,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.