Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • załadunek, rozładunek i przeładunek towarów oraz bagażu pasażerów przeładunek w pozostałych punktach przeładunkowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 2 034 aktywne podmioty działające w tej branży, o 9,7% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 653
31 marca 20101 673
30 czerwca 20101 653
30 września 20101 652
31 grudnia 20101 644
31 marca 20111 754
30 czerwca 20111 758
30 września 20111 745
31 grudnia 20111 750
31 marca 20121 758
30 czerwca 20121 794
30 września 20121 810
31 grudnia 20121 852
31 marca 20131 816
30 czerwca 20131 854
30 września 20131 880
31 grudnia 20131 929
31 marca 20142 002
30 czerwca 20142 034
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa kujawsko-pomorskie (18,8% ogółu), śląskie (15,7% ogółu) oraz pomorskie (10,0% ogółu).

kujawsko-pomorskie38318,8%
śląskie31915,7%
pomorskie20410,0%
mazowieckie1828,9%
wielkopolskie1416,9%
małopolskie1356,6%
zachodniopomorskie994,9%
dolnośląskie924,5%
lubelskie894,4%
opolskie874,3%
łódzkie623,0%
świętokrzyskie582,9%
warmińsko-mazurskie562,8%
podkarpackie492,4%
podlaskie432,1%
lubuskie351,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (89,2% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (5,9% podmiotów) oraz spółki cywilne (4,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 81489,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1195,9%
spółki cywilne834,1%
spółki jawne90,4%
spółki komandytowe50,2%
spółdzielnie20,1%
spółki akcyjne10,0%
spółki komandytowo-akcyjne10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (96,7% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,4% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 96796,7%
własność prywatna krajowa pozostała281,4%
własność zagraniczna140,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej60,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej60,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,2%
własność państwowych osób prawnych20,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,0% podmiotów) i od 10 do 49 (2,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 97397,0%
od 10 do 49 zatrudnionych422,1%
od 50 do 249 zatrudnionych180,9%
powyżej 250 zatrudnionych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C)209 203 509,9590 826 064,71429 024 692,3728 166 352,0613,531,06,656,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 5 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Dwa podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to LOGWIN AIR+OCEAN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (193,7 mln zł) oraz MAKROCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (102,0 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
LOGWIN AIR+OCEAN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 760 362,1317 833 758,04193 660 376,077 294 573,2118,440,93,855,2
MAKROCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ104 902 424,1332 422 865,48101 951 585,1310 630 458,0010,132,810,469,1
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "AGROSTOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 759 641,9824 250 327,4458 876 296,864 630 732,6515,619,17,918,5
SYNCREON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 181 122,853 000 742,9445 555 683,73505 933,743,616,91,178,8
SURET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 599 959,8713 318 371,1128 980 751,065 104 654,8224,838,317,635,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.