Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje działalność usługową wspomagającą transport morski pasażerów, zwierząt i towarów, taką jak:

  • działalność terminali portowych,
  • działalność związaną z nawigacją, pilotażem i miejscami postoju statków,
  • lichtowanie (przeładowywanie części ładunku na inny statek w celu zmniejszenia zanurzenia statku),
  • działalność ratownictwa okrętowego,
  • działalność latarni morskich.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności śluz na drogach wodnych itp., sklasyfikowanej w 52.22.B,
  • przeładunku towarów, sklasyfikowanego w 52.24.A,
  • działalności przystani jachtowych, sklasyfikowanej w 93.29.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 316 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 7,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009218
31 marca 2010223
30 czerwca 2010229
30 września 2010237
31 grudnia 2010248
31 marca 2011264
30 czerwca 2011261
30 września 2011266
31 grudnia 2011269
31 marca 2012273
30 czerwca 2012285
30 września 2012287
31 grudnia 2012295
31 marca 2013303
30 czerwca 2013294
30 września 2013299
31 grudnia 2013304
31 marca 2014305
30 czerwca 2014316
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa pomorskie (47,8% ogółu), zachodniopomorskie (44,0% ogółu) oraz mazowieckie (2,5% ogółu).

pomorskie15147,8%
zachodniopomorskie13944,0%
mazowieckie82,5%
dolnośląskie61,9%
śląskie30,9%
wielkopolskie20,6%
kujawsko-pomorskie20,6%
warmińsko-mazurskie10,3%
opolskie10,3%
lubelskie10,3%
małopolskie10,3%
podkarpackie10,3%
lubuskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
podlaskie00,0%
łódzkie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (68,0% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (23,1% podmiotów) oraz spółki cywilne (4,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza21568,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością7323,1%
spółki cywilne134,1%
spółki akcyjne61,9%
spółki komandytowe41,3%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,6%
państwowe jednostki organizacyjne10,3%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne10,3%
spółki jawne10,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (82,9% podmiotów), własność zagraniczna (4,4% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych26282,9%
własność zagraniczna144,4%
własność prywatna krajowa pozostała82,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej72,2%
własność samorządowa72,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej41,3%
własność skarbu państwa30,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,6%
pozostałe41,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (92,7% podmiotów) i od 10 do 49 (3,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych29392,7%
od 10 do 49 zatrudnionych123,8%
od 50 do 249 zatrudnionych72,2%
powyżej 250 zatrudnionych41,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A)1 729 612 860,79811 313 154,39757 278 368,2748 887 427,662,86,06,553,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 11 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to SHIP - SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA (362,2 mln zł), ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA (127,0 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA (126,8 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
SHIP - SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA617 550 066,5137 443 430,19362 160 308,85-2 624 959,99-0,4-7,0-0,793,9
ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA918 292 308,86689 747 809,81127 011 553,3539 687 577,044,35,831,324,9
Grupa Kapitałowa ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA920 345 411,66691 406 341,17126 842 209,4540 054 914,214,45,831,624,9
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT CZERPALNYCH I PODWODNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ69 341 871,6822 532 975,7781 708 447,731 879 400,382,78,32,367,5
POLSKI REJESTR STATKÓW SPÓŁKA AKCYJNA21 084 859,5016 969 524,1234 023 927,53564 155,792,73,31,719,5
UNITY LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 683 067,605 403 072,0429 734 736,03714 049,137,413,22,444,2
BUREAU VERITAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 763 051,7310 319 883,5229 653 718,726 595 507,6944,763,922,230,1
LLOYD'S REGISTER (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)12 311 968,682 284 504,9725 392 846,42917 256,357,540,23,681,4
ZAKŁAD USŁUG ŻEGLUGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ23 436 803,055 334 736,4722 346 467,45100 661,650,41,90,577,2
VISTAL EURO-CYNK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 781 113,8115 291 287,4521 542 824,16-1 109 605,65-5,9-7,3-5,218,6
GERMANISCHER LLOYD POLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ8 409 832,956 029 858,4216 114 867,693 264 667,1838,854,120,328,3
FAIRPLAY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO. SPÓŁKA KOMANDYTOWA15 957 917,65-43 927,837 588 671,18-1 101 280,05-6,91 000,0-14,5100,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.