Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 206 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 9,2% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 777
31 marca 20101 802
30 czerwca 20101 789
30 września 20101 790
31 grudnia 20101 786
31 marca 20111 907
30 czerwca 20111 921
30 września 20111 909
31 grudnia 20111 916
31 marca 20121 924
30 czerwca 20121 954
30 września 20121 973
31 grudnia 20122 017
31 marca 20131 983
30 czerwca 20132 021
30 września 20132 050
31 grudnia 20132 102
31 marca 20142 176
30 czerwca 20142 206
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa kujawsko-pomorskie (17,6% ogółu), śląskie (14,5% ogółu) oraz pomorskie (12,2% ogółu).

kujawsko-pomorskie38917,6%
śląskie32014,5%
pomorskie27012,2%
mazowieckie1968,9%
zachodniopomorskie1526,9%
wielkopolskie1486,7%
małopolskie1406,3%
dolnośląskie954,3%
lubelskie944,3%
opolskie884,0%
warmińsko-mazurskie632,9%
łódzkie622,8%
świętokrzyskie582,6%
podkarpackie502,3%
podlaskie431,9%
lubuskie381,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (86,4% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (8,1% podmiotów) oraz spółki cywilne (4,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 90786,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1788,1%
spółki cywilne944,3%
spółki jawne100,5%
spółki akcyjne80,4%
spółki komandytowe60,3%
spółdzielnie20,1%
spółki komandytowo-akcyjne10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (94,8% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,9% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2 09194,8%
własność prywatna krajowa pozostała421,9%
własność zagraniczna251,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej120,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej110,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej90,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych70,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych30,1%
własność państwowych osób prawnych30,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
pozostałe20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (95,4% podmiotów) i od 10 do 49 (2,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2 10595,4%
od 10 do 49 zatrudnionych632,9%
od 50 do 249 zatrudnionych311,4%
powyżej 250 zatrudnionych70,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to przeładunek towarów w portach morskich (711,8 mln zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Przeładunek towarów (PKD 52.24)1 252 668 565,90526 024 769,481 140 803 954,9378 616 380,616,315,06,958,0
Przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24.A)1 043 465 055,95435 198 704,77711 779 262,5650 450 028,554,811,67,158,3
Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C)209 203 509,9590 826 064,71429 024 692,3728 166 352,0613,531,06,656,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 22 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to LOGWIN AIR+OCEAN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (193,7 mln zł), MAKROCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (102,0 mln zł) oraz PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA (78,0 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
LOGWIN AIR+OCEAN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 760 362,1317 833 758,04193 660 376,077 294 573,2118,440,93,855,2
MAKROCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ104 902 424,1332 422 865,48101 951 585,1310 630 458,0010,132,810,469,1
PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA58 425 868,9636 437 919,1577 971 133,372 165 661,733,75,92,837,6
BCT-BAŁTYCKI TERMINAL KONTENEROWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ137 960 000,0077 828 000,0076 980 000,006 374 000,204,68,28,343,6
PORT HANDLOWY ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ35 889 103,6515 492 816,8875 776 119,475 735 662,8216,037,07,656,8
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEŁADUNKU PALIW PŁYNNYCH "NAFTOPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ122 562 888,40105 452 709,5870 455 819,3114 315 673,5011,713,620,314,0
BULK CARGO-PORT SZCZECINSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 651 513,5721 327 920,5665 096 130,97584 784,421,62,70,943,4
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "AGROSTOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 759 641,9824 250 327,4458 876 296,864 630 732,6515,619,17,918,5
MTMG-MORSKI TERMINAL MASOWY GDYNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ48 022 626,3640 077 938,8953 044 746,981 970 470,664,14,93,716,5
BTDG-BAŁTYCKI TERMINAL DROBNICOWY GDYNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 502 577,3311 362 507,9848 513 318,64815 753,563,17,21,757,1
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEŁADUNKOWO-SKŁADOWE "PORT PÓŁNOCNY" W GDAŃSKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 675 874,3740 144 578,3048 162 010,7717 475 848,3339,143,536,310,1
SYNCREON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 181 122,853 000 742,9445 555 683,73505 933,743,616,91,178,8
GDYNIA CONTAINER TERMINAL SPÓŁKA AKCYJNA235 646 621,913 473 810,3743 928 341,727 632 313,943,2219,717,498,5
DB PORT SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ49 789 930,921 102 053,9638 770 864,20-4 381 740,54-8,8-397,6-11,397,8
SURET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 599 959,8713 318 371,1128 980 751,065 104 654,8224,838,317,635,4
SZCZECIŃSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWO-MŁYNARSKIE "PZZ" SPÓŁKA AKCYJNA12 566 354,113 158 907,4220 326 509,40-945 187,83-7,5-29,9-4,774,9
EURO-TERMINAL REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ87 112 000,0010 322 000,0020 152 000,102 264 000,002,621,911,288,2
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG PORTOWYCH "ELEWATOR EWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 583 243,8421 730 435,0518 091 777,64-313 520,83-0,9-1,4-1,740,6
BAŁTYCKI TERMINAL ZBOŻOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ33 052 565,5829 750 125,3416 597 129,22-1 450 343,97-4,4-4,9-8,710,0
GDAŃSKI TERMINAL KONTENEROWY SPÓŁKA AKCYJNA5 199 132,224 440 103,5913 250 490,66631 829,1312,214,24,814,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.