Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

  • przewóz pasażerów i towarów środkami transportu drogowego, kolejowego,
  • transport rurociągowy.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 201 358 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,0% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009234 269
31 marca 2010233 111
30 czerwca 2010232 341
30 września 2010231 930
31 grudnia 2010231 201
31 marca 2011229 392
30 czerwca 2011219 826
30 września 2011216 389
31 grudnia 2011213 150
31 marca 2012209 575
30 czerwca 2012208 111
30 września 2012207 165
31 grudnia 2012206 525
31 marca 2013204 679
30 czerwca 2013203 488
30 września 2013203 550
31 grudnia 2013202 557
31 marca 2014202 181
30 czerwca 2014201 358
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,6% ogółu), śląskie (11,6% ogółu) oraz wielkopolskie (9,3% ogółu).

mazowieckie35 36817,6%
śląskie23 29411,6%
wielkopolskie18 7879,3%
małopolskie18 3199,1%
dolnośląskie15 0557,5%
pomorskie13 2506,6%
łódzkie11 7615,8%
zachodniopomorskie10 5145,2%
kujawsko-pomorskie9 9695,0%
lubelskie9 1804,6%
podkarpackie8 8684,4%
świętokrzyskie5 8952,9%
podlaskie5 7412,9%
lubuskie5 6642,8%
warmińsko-mazurskie5 5862,8%
opolskie4 1072,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (91,0% podmiotów), spółki cywilne (4,5% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza183 22491,0%
spółki cywilne9 1094,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością7 0513,5%
spółki jawne1 4330,7%
spółki komandytowe2390,1%
spółki akcyjne1200,1%
spółdzielnie580,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych520,0%
spółki komandytowo-akcyjne320,0%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne290,0%
pozostałe110,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 20 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (98,1% podmiotów), własność zagraniczna (0,7% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych197 44598,1%
własność zagraniczna1 4350,7%
własność prywatna krajowa pozostała1 4120,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej2860,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2270,1%
własność samorządowa1910,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej1250,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1220,1%
własność skarbu państwa340,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej230,0%
pozostałe580,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,9% podmiotów) i od 10 do 49 (1,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych197 19797,9%
od 10 do 49 zatrudnionych3 5001,7%
od 50 do 249 zatrudnionych5250,3%
powyżej 250 zatrudnionych1360,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 5 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Dwie podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (11,0 mld zł) oraz transport kolejowy towarów (8,1 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49)36 892 955 023,3218 787 901 542,9333 560 001 954,43697 504 539,491,93,72,149,1
Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4)5 592 243 427,751 744 671 189,5810 961 895 692,22272 741 657,704,915,62,568,8
Transport kolejowy towarów (PKD 49.2)8 285 330 616,573 113 229 068,738 133 843 608,40-153 564 829,11-1,9-4,9-1,962,4
Pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3)10 339 440 792,705 026 670 274,757 988 019 089,52-17 563 396,36-0,2-0,4-0,251,4
Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy (PKD 49.1)4 200 110 267,751 254 964 365,543 371 374 456,60-297 092 012,14-7,1-23,7-8,870,1
Transport rurociągowy (PKD 49.5)8 475 829 918,557 648 366 644,333 104 869 107,69892 983 119,4010,511,728,89,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 321 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA (4,7 mld zł), PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA (4,6 mld zł) oraz OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA (2,5 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA4 092 327 228,492 167 672 967,534 741 874 707,7553 338 831,741,32,51,147,0
PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA4 037 275 397,652 176 250 787,284 636 374 830,1961 916 651,491,52,91,346,1
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA5 744 347 570,665 141 060 954,872 455 928 895,61651 454 512,3511,312,726,510,5
Grupa Kapitałowa OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA (*)5 807 748 904,115 118 366 590,732 455 542 271,60630 251 455,3510,912,325,711,9
Grupa Kapitałowa PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA2 421 566 277,10969 142 727,361 954 366 659,23-135 445 516,04-5,6-14,0-6,960,0
PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA2 420 457 940,59970 008 219,391 938 953 637,05-136 217 935,88-5,6-14,0-7,059,9
Grupa Kapitałowa ESPPOL SPÓŁKA AKCYJNA215 114 000,0028 070 000,001 880 371 000,006 041 000,112,821,50,387,0
Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPLOATACJI RUROCIĄGÓW NAFTOWYCH "PRZYJAŹŃ" SPÓŁKA AKCYJNA3 362 697 829,362 492 337 035,051 070 992 631,43273 919 628,928,211,025,625,9
PRZEWOZY REGIONALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ908 070 089,14-239 684 401,76777 250 778,96-169 550 500,45-18,770,7-21,8100,0
MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ860 337 762,84528 428 408,18686 203 398,4734 373 897,874,06,55,038,6
PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPLOATACJI RUROCIĄGÓW NAFTOWYCH "PRZYJAŹŃ" SPÓŁKA AKCYJNA2 731 482 348,472 507 305 689,46648 940 212,08241 528 607,398,89,637,28,2
Grupa Kapitałowa CTL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 646 336 000,00107 929 000,00595 836 000,00-192 542 999,76-11,7-178,4-32,393,4
TRAMWAJE WARSZAWSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 458 409 439,22559 761 567,82534 355 418,5317 057 638,591,23,13,261,6
KOLEJE MAZOWIECKIE-KMSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ824 063 436,23493 115 827,94527 946 964,356 780 064,080,81,41,340,2
LOTOS KOLEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ182 612 000,0042 702 000,15470 344 000,0022 803 000,0012,553,44,976,6
Grupa Kapitałowa MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ632 936 625,89160 934 321,41468 332 306,43-40 470 979,23-6,4-25,2-8,674,6
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ602 133 172,36153 926 166,64452 387 734,66-39 026 489,55-6,5-25,4-8,674,4
POL-MIEDŹ TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ259 018 228,08160 492 929,44442 872 241,14-3 666 395,74-1,4-2,3-0,838,0
DB SCHENKER RAIL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA632 447 739,28-20 362 379,13416 465 344,70-144 943 085,04-22,9711,8-34,8100,0
GEFCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ101 521 626,4919 138 711,30407 071 820,648 323 371,148,243,52,081,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.