Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,6% ogółu), śląskie (11,6% ogółu) oraz wielkopolskie (9,3% ogółu).

mazowieckie35 36817,6%
śląskie23 29411,6%
wielkopolskie18 7879,3%
małopolskie18 3199,1%
dolnośląskie15 0557,5%
pomorskie13 2506,6%
łódzkie11 7615,8%
zachodniopomorskie10 5145,2%
kujawsko-pomorskie9 9695,0%
lubelskie9 1804,6%
podkarpackie8 8684,4%
świętokrzyskie5 8952,9%
podlaskie5 7412,9%
lubuskie5 6642,8%
warmińsko-mazurskie5 5862,8%
opolskie4 1072,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
małopolskie
dolnośląskie
pomorskie
łódzkie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
podkarpackie
świętokrzyskie
podlaskie
lubuskie
warmińsko-mazurskie
opolskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (23,7% ogółu), śląskie (14,0% ogółu) oraz dolnośląskie (7,8% ogółu).

Na mapie zaznaczono 100 spośród 321 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie7623,7%
śląskie4514,0%
dolnośląskie257,8%
wielkopolskie247,5%
małopolskie216,5%
pomorskie216,5%
kujawsko-pomorskie154,7%
podkarpackie154,7%
zachodniopomorskie144,4%
lubuskie113,4%
opolskie103,1%
lubelskie103,1%
podlaskie103,1%
świętokrzyskie92,8%
łódzkie82,5%
warmińsko-mazurskie72,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.