Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 131 930 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,4% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009147 530
31 marca 2010146 238
30 czerwca 2010145 917
30 września 2010145 718
31 grudnia 2010145 067
31 marca 2011144 483
30 czerwca 2011140 660
30 września 2011139 092
31 grudnia 2011136 613
31 marca 2012134 726
30 czerwca 2012134 404
30 września 2012134 084
31 grudnia 2012133 151
31 marca 2013132 377
30 czerwca 2013132 404
30 września 2013132 545
31 grudnia 2013131 479
31 marca 2014131 745
30 czerwca 2014131 930
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (16,8% ogółu), śląskie (12,2% ogółu) oraz wielkopolskie (10,5% ogółu).

mazowieckie22 12416,8%
śląskie16 04012,2%
wielkopolskie13 81010,5%
małopolskie10 2677,8%
dolnośląskie9 1937,0%
pomorskie8 1986,2%
łódzkie7 5335,7%
podkarpackie6 9765,3%
kujawsko-pomorskie6 7195,1%
zachodniopomorskie6 4254,9%
lubelskie6 1264,6%
świętokrzyskie4 4523,4%
lubuskie4 1793,2%
warmińsko-mazurskie3 4212,6%
podlaskie3 3682,6%
opolskie3 0992,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (88,3% podmiotów), spółki cywilne (5,9% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (4,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza116 52888,3%
spółki cywilne7 8055,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością5 9704,5%
spółki jawne1 2280,9%
spółki komandytowe2220,2%
spółki akcyjne510,0%
spółdzielnie510,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych380,0%
spółki komandytowo-akcyjne300,0%
przedstawicielstwa zagraniczne20,0%
pozostałe50,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 17 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (97,6% podmiotów), własność zagraniczna (1,0% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych128 74797,6%
własność zagraniczna1 2801,0%
własność prywatna krajowa pozostała1 2100,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej2470,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1910,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej1150,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej980,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych110,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej80,0%
własność państwowych osób prawnych80,0%
pozostałe150,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,5% podmiotów) i od 10 do 49 (2,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych128 56897,5%
od 10 do 49 zatrudnionych3 0202,3%
od 50 do 249 zatrudnionych3110,2%
powyżej 250 zatrudnionych310,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4)5 592 243 427,751 744 671 189,5810 961 895 692,22272 741 657,704,915,62,568,8
Transport drogowy towarów (PKD 49.41)5 592 243 427,751 744 671 189,5810 961 895 692,22272 741 657,704,915,62,568,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 142 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa ESPPOL SPÓŁKA AKCYJNA (1,9 mld zł), GEFCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (407,1 mln zł) oraz ROHLIG SUUS LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA (403,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa ESPPOL SPÓŁKA AKCYJNA215 114 000,0028 070 000,001 880 371 000,006 041 000,112,821,50,387,0
GEFCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ101 521 626,4919 138 711,30407 071 820,648 323 371,148,243,52,081,2
ROHLIG SUUS LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA111 989 128,7023 128 979,31403 287 800,462 697 445,332,411,70,779,4
TNT EXPRESS WORLDWIDE /POLAND/ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ171 871 561,47128 441 461,68374 523 539,8353 044 023,3430,941,314,225,3
ND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ209 393 894,3213 167 684,30340 589 123,32732 101,470,45,60,293,7
DSV ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ100 446 900,2441 974 800,00318 580 300,0016 539 800,0016,539,45,258,2
Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO ŁĄCZNOŚCI "TRANSPOST" SPÓŁKA AKCYJNA316 719 960,3757 090 393,67284 023 901,201 962 157,140,63,40,782,0
ESPPOL SPÓŁKA AKCYJNA49 897 350,8511 790 211,74259 340 480,973 859 184,697,732,71,576,4
PODLASIE SPÓŁKA AKCYJNA101 426 836,3352 840 740,76231 260 230,267 507 887,307,414,23,347,9
RABEN TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ74 444 708,3232 872 086,54227 967 731,411 385 262,521,94,20,655,8
Grupa Kapitałowa OMEGA PILZNO INTERNATIONAL TRANSPORT & SPEDITION GODAWSKI & GODAWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ184 777 788,66-18 593 310,72219 135 568,937 247 037,463,9-39,03,3100,0
SIÓDEMKA SPÓŁKA AKCYJNA91 496 148,1328 185 063,41203 373 968,8716 579 194,9818,158,88,269,2
PAWTRANS HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ155 370 031,8843 971 387,81198 614 236,321 769 386,301,14,00,971,7
PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO ŁĄCZNOŚCI "TRANSPOST" SPÓŁKA AKCYJNA278 256 212,6057 545 437,36195 500 220,861 305 556,730,52,30,779,3
FRESH LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ70 029 863,5515 929 125,35193 727 030,8714 680 708,9721,092,27,677,3
VOS LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ70 346 161,4124 426 019,83189 283 083,58611 141,620,92,50,365,3
Grupa Kapitałowa ADAMPOL SPÓŁKA AKCYJNA122 146 476,7661 613 361,68189 055 362,21-4 536 035,58-3,7-7,4-2,449,6
OMEGA PILZNO INTERNATIONAL TRANSPORT & SPEDITION GODAWSKI & GODAWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ150 182 862,48-14 432 596,77188 697 232,813 811 275,502,5-26,42,0100,0
ADAMPOL SPÓŁKA AKCYJNA121 019 008,7362 181 811,17186 895 713,96-4 307 728,06-3,6-6,9-2,348,6
DELTA TRANS LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ99 220 701,5442 990 867,76177 651 752,698 962 642,469,020,95,156,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.